Nytt jaktområde för kronhjort i Medelpad

Ånge (JJ) För första gången i Medelpad får elva kronhjortar skjutas. Det är Borgsjö och Torps jaktvårdskretsar som gemensamt ansökt och fått tillstånd att jaga kronhjort. Sex vuxna kronhjortar och fem kalvar per år får skjutas.

En privatperson har dock överklagat beslutet. Kronhjortsområdet omfattas av marker från Torringen i väster till Leringen i öster. Cirka 100 000 kvadratkilometer mark där man nu har en tre års plan som säger att sex vuxna hjortar och fem kalvar får skjutas per år. En privatperson som äger mark i området överklagat länsstyrelsens beslut. Närmaste jaktområdena som fått tillstånd tidigare ligger i krokarna kring Härnösand, men på sen­are tid har djurstammen blivit allt större även här, vilket lett till att man nu ska jaga kronhjortar, för att förhindra skador på skog.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser