Nya älgförvaltningen diskuteras!

Nu inleds arbetet med att sjösätta det nya älgförvaltningssystemet. Efter utredningar och remissrundor antogs en proposition i december 2010 om ny älgförvaltning.

Imorgon onsdag den 12 januari diskuterar landsbygdsminister Eskil Erlandsson konsekvenserna av den nya förvaltningen tillsammans med en rad viktiga aktörer. Seminariet är på Svenska Jägareförbundets huvudkontor Öster Malma och samlar 200 älgintresserade från hela landet.

– Det bästa med nya förvaltningen är att älgen förvaltas över större områden än idag och älgskötselområden utgör grunden i förvaltningen. Dock är det en risk att systemet blir mer byråkratiskt och dyrare än dagens system, säger Hans von Essen, riksjaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet.

I det nya förslaget kommer jägare och markägare att samarbeta och ta fram förslag på till exempel hur många älgar som ska skjutas. Det är sedan de nya viltförvaltningsdelgationerna i länen som beslutar om detta. I viltförvaltnings-delegationen har, förutom jägare och markägare, till exempel även trafik- och naturvårdsintressenter möjlighet att få gehör för sina synpunkter.

– Intresset för älgförvaltning bör vara störrre än för något annat av våra djur med tanke på att det är något av ett nationaldjur och så intimt förknippat med den svenska identiteten, säger Hans von Essen. All viltförvaltning är en slags förhandling där man tar hänsyn till allas intressen. Sverige anses ofta som skickliga i viltförvaltning där man tar hänsyn till allt från viltarternas biologi, landskapet och hur vi människor vill utnyttja landskapet.

På seminariet talar även Mats Sandgren, SCA Skog, Susanna Löfgren, Naturvårdsverket, Anders Wetterin, LRF, Thomas Brühl, Visit Sweden, Camilla Sandström, SLU, Björn Jonsson, Länsstyrelsen Västerbotten samt Torsten Mörner och Hans von Essen från Jägareförbundet. Moderator är Anders Esselin, Future Forest.

AKTUELLT

Webbradio: Han vill ha bort de svenska vildsvinen

Västra Götaland (JJ) Lantbrukaren Lennart Bogren vill ha bort vildsvinen från Sverige. – Vi markägare borde vara så förståndiga att vi förser Jesse James, Billy the kid och bröderna Dalton med fri ammunition – gör rent! säger Lennart Bogren i Jaktjournalens webbradio.

Debatt: Det kokar i Kiruna

Norrbotten (JJ) Det är trist att tvingas konstatera att debatten om samebyarnas rättigheter i fjällen påminner om invandrarfrågan för några år sedan. Då rådde närmast åsiktsdiktatur. Den som hade kritiska synpunkter på hur invandringen sköttes stämplades som rasist. Idag hamnar rasiststämpeln på den som ifrågasätter det rimliga i att samebyarna ensamma ska bestämma över jakt och fiske i fjällvärlden.

Annonser