Ny vapenlagstiftning

Stockholm (JJ) Den första juli får vi återigen en ny vapenlagstiftning. En av målsättningarna är att försvåra handeln med illegala vapen.

Varje år beslagtas cirka 1 400 vapen av polisen. Det finns många olika anledningar till dessa beslag. En del vapen stjäls och säljs vidare, andra vapen misstänker polisen vandrar vidare från oseriösa vapenhandlare som säljer ”skrotade” vapen till kriminella.
Från och med den första juli får tullen ett större ansvar att kontrollera alla vapen som tas in och ut ur landet av vapenhandlare. Som tidigare får jägare endast ha sex jaktvapen. Nu begränsas även antalet tävlingsvapen.
Totalt får en jägare och skytt ha tio tävlingsvapen och tio pistoler eller revolvrar. För varje vapen krävs synnerliga skäl för att få licens och kraven ökar varje ytterligare vapen.

Senildementa anmäls
Från den första juli har polisen ensamrätt på att skrota vapen. Den nya lagen innebär även att läkare får en utökad skyldighet att rapportera patienter som av medicinska skäl är olämpliga som vapeninnehavare. Den  nya lagen omfattar även patienter som drabbats av senildemens. Polisen blir även skyldiga att underrätta försvaret om hemvärnsmän som bedöms vara olämpliga att inneha vapen.
 Nytt är även att vapenhandlarregistret inte längre ska vara sekretessbelagt vilket innebär att säljare kan kontrollera att det är en vapenhandlare som är köpare. Polisen för även utökade rättigheter att genomsöka fordon i jakt på vapen.
Den första januari 2007 införs registreringsplikt för den som säljer soft air guns. Säljaren måste anmäla försäljning till polisen samt föra anteckningar över vilka som köpt.

AKTUELLT

Jaktförordning strider mot Europakonventionen

Kungsbacka (JJ) Högsta förvaltningsdomstolen slog häromdagen fast att Jaktförordningen strider mot Europakonventionen. En skogsägare hade rätt att överklaga Naturvårdsverkets beslut om avslag på skyddsjakt på älg till domstol.

Jaktfilm: Se när bocken fälls

I nya numret av Jaktjournalen återfinns ett bockjaktreportage signerat Julius Berg. Han hade också filmkamera med sig och fick skottsekvensen på den udda bocken fångad på film.

Stövar-SM för rävhundar flyttas

Värmland (JJ) Stövar-SM för rävhundar kommer inte som planerat att arrangeras i Norrbottens län. I stället blir det Värmlands stövarklubb som tar över stafettpinnen och arrangerar mästerskapet i vinter.

SKK och Agria fortsätter samarbete

Kungsbacka (JJ) Svenska kennelklubben och försäkringsbolaget Agria har skrivit under ett nytt avtal för fortsatt samarbete i ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.

Säljer mer än 550 åtelkameror i månaden

Kungsbacka (JJ) Bara hos Hylte Jakt & Lantman och Z-Aim säljs mer än 550 åtelkameror i månaden. Nu är frågan om försäljningen kan öka ytterligare sedan kamerorna blivit möjliga att använda utan tillstånd för jägare.

Annonser