Ny vapenlagstiftning

Stockholm (JJ) Den första juli får vi återigen en ny vapenlagstiftning. En av målsättningarna är att försvåra handeln med illegala vapen.

Varje år beslagtas cirka 1 400 vapen av polisen. Det finns många olika anledningar till dessa beslag. En del vapen stjäls och säljs vidare, andra vapen misstänker polisen vandrar vidare från oseriösa vapenhandlare som säljer ”skrotade” vapen till kriminella.
Från och med den första juli får tullen ett större ansvar att kontrollera alla vapen som tas in och ut ur landet av vapenhandlare. Som tidigare får jägare endast ha sex jaktvapen. Nu begränsas även antalet tävlingsvapen.
Totalt får en jägare och skytt ha tio tävlingsvapen och tio pistoler eller revolvrar. För varje vapen krävs synnerliga skäl för att få licens och kraven ökar varje ytterligare vapen.

Senildementa anmäls
Från den första juli har polisen ensamrätt på att skrota vapen. Den nya lagen innebär även att läkare får en utökad skyldighet att rapportera patienter som av medicinska skäl är olämpliga som vapeninnehavare. Den  nya lagen omfattar även patienter som drabbats av senildemens. Polisen blir även skyldiga att underrätta försvaret om hemvärnsmän som bedöms vara olämpliga att inneha vapen.
 Nytt är även att vapenhandlarregistret inte längre ska vara sekretessbelagt vilket innebär att säljare kan kontrollera att det är en vapenhandlare som är köpare. Polisen för även utökade rättigheter att genomsöka fordon i jakt på vapen.
Den första januari 2007 införs registreringsplikt för den som säljer soft air guns. Säljaren måste anmäla försäljning till polisen samt föra anteckningar över vilka som köpt.

AKTUELLT

M: Förenkla för laglydiga vapenägare!

Kungsbacka (JJ) Det borde vara möjligt för jägare och sportskyttar att äga fler vapen än i dag. Det skriver moderaternas landsbygdspolitiske talesperson, Sten Bergheden, och moderate riksdagsmannen John Widegren i den här debattartikeln.

Webbradio: Så resonerar rätten om Benelli MR1

Kungsbacka (JJ) Kammarrättens dom om halvautomaten Benelli MR1 tas emot med bestörtning bland svenska jägare och skyttar. I Jaktjournalens webbradio förklarar ordföranden i målet, kammarrättsråd Marie-Louise Kraft, hur domstolen resonerat.

Jägare i stor insats mot barnsexhandel

Stockholm (JJ) Jägarkåren är stor och när den går samman händer det grejer. I just nu pågående kampanj Musikhjälpen har jägarnas insamlingsbössa redan dragit in mer än 100 000 kronor.

Annonser