Ny rovdjursplan i Uppsala län

Uppsala (JJ) Uppsala läns viltförvaltningsdelegationens beslutade i går om en ny förvaltningsplan för stora rovdjur. Planen innehåller övergripande riktlinjer för förvaltning av rovdjur. Bland annat beslutades om en miniminivå på åtta lodjursföryngringar per år i länet.

Syftet är att få till stånd en adaptiv regional förvaltning som tar hänsyn både till rovdjuren, dess bytesdjur, landsbygdsnäringar, jakt och naturvårdsintressen.

– Jag är glad över Viltförvaltningsdelegationens omfattande enighet. Det ger oss instrument att få till stånd en regional rovdjurspolitik och en långsiktig balans mellan rovdjur och bytesdjur, säger Peter Egardt, landshövding i Uppsala län i ett pressmeddelande.

Viltförvaltningsdelegationen har bedömt att det krävs minst åtta föryngringar av lodjur per år i Uppsala län för att den nationella miniminivån ska uppnås. Miniminivån är en nivå som inte får underskridas.

– Genom att ha antagit miniminivån har delegationen försäkrat sig om att Uppsala län bidrar till en långsiktigt livskraftig lodjursstam i Sverige, säger Lennart Nordvarg, chef för naturmiljöenheten.

De antagna miniminivåerna ska nu sammanställas med övriga läns nivåer. Tillsammans måste nivåerna överskrida den nationella målnivån.

– I höst vet vi vilken miniminivå som kommer att gälla i Uppsala län de närmaste fem åren säger Lennart Nordvarg, chef naturmiljöenheten.

De övergripande riktlinjerna i förvaltningsplanen för stora rovdjur fastslår bland annat att rovdjuren ska finnas långsiktigt i länet, att rovdjuren bör förvaltas adaptivt i relation till bytesdjuren och att förvaltningen av rovdjuren tar hänsyn till ekonomisk påverkan på näringar, upplevd livskvalitet, intäkter från jakt och allmän naturupplevelse. Länets rovdjursförvaltningsplan gäller i fem år. Förändras förutsättningarna för förvaltningen revideras planen tidigare.

Detta rapporterar Länsstyrelsen i Uppsala län i ett pressmeddelande.

AKTUELLT

Björn skjuten i Los

Hälsingland (JJ) En av de närgångna björnarna sköts på måndagskvällen inne i byn Los i Ljusdals kommun.

Björnjaktsbeslutet möts av besvikelse och glädje

Västerbotten (JJ) Björnjägaren Jonas Nordström skrek ut sin glädje när han fick beskedet att björnjakten startar som vanligt 21 augusti. – Jag vrålade så att jobbarkompisarna säkert ramlade ut sina stolar, säger Jonas Nordström.

Film: Så lär du din hund att apportera villkorslöst

Kungsbacka (JJ) På fågeljakten är en bra apportör ovärderlig. Att lära sin fågelhund apportera ordentligt är därför viktigt. JJ:s medarbetare Jonas Seger har 30 års erfarenhet av fågelhundar och vet vad som krävs för att få hunden att apportera även när det är svåra förhållanden.

Debatt: SJF och LRF trycker på om vildsvinen

Kungsbacka (JJ) Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund gör gemensam sak om vildsvinen. Förbundsordförandena Torbjörn Larsson och Palle Borgström trycker på regeringen och efterlyser i den här debattartikeln lättnader i regelverket som exempelvis hindrar jägare från att sälja vildsvinskött.

Annonser