Ny rovdjursplan i Uppsala län

Uppsala (JJ) Uppsala läns viltförvaltningsdelegationens beslutade i går om en ny förvaltningsplan för stora rovdjur. Planen innehåller övergripande riktlinjer för förvaltning av rovdjur. Bland annat beslutades om en miniminivå på åtta lodjursföryngringar per år i länet.

Syftet är att få till stånd en adaptiv regional förvaltning som tar hänsyn både till rovdjuren, dess bytesdjur, landsbygdsnäringar, jakt och naturvårdsintressen.

– Jag är glad över Viltförvaltningsdelegationens omfattande enighet. Det ger oss instrument att få till stånd en regional rovdjurspolitik och en långsiktig balans mellan rovdjur och bytesdjur, säger Peter Egardt, landshövding i Uppsala län i ett pressmeddelande.

Viltförvaltningsdelegationen har bedömt att det krävs minst åtta föryngringar av lodjur per år i Uppsala län för att den nationella miniminivån ska uppnås. Miniminivån är en nivå som inte får underskridas.

– Genom att ha antagit miniminivån har delegationen försäkrat sig om att Uppsala län bidrar till en långsiktigt livskraftig lodjursstam i Sverige, säger Lennart Nordvarg, chef för naturmiljöenheten.

De antagna miniminivåerna ska nu sammanställas med övriga läns nivåer. Tillsammans måste nivåerna överskrida den nationella målnivån.

– I höst vet vi vilken miniminivå som kommer att gälla i Uppsala län de närmaste fem åren säger Lennart Nordvarg, chef naturmiljöenheten.

De övergripande riktlinjerna i förvaltningsplanen för stora rovdjur fastslår bland annat att rovdjuren ska finnas långsiktigt i länet, att rovdjuren bör förvaltas adaptivt i relation till bytesdjuren och att förvaltningen av rovdjuren tar hänsyn till ekonomisk påverkan på näringar, upplevd livskvalitet, intäkter från jakt och allmän naturupplevelse. Länets rovdjursförvaltningsplan gäller i fem år. Förändras förutsättningarna för förvaltningen revideras planen tidigare.

Detta rapporterar Länsstyrelsen i Uppsala län i ett pressmeddelande.

AKTUELLT

Vargen i Arvidsjaur stött ett par mil söderut

Norrbotten (JJ) Länsstyrelsens personal har lyckats stöta vargen ett par mil från Arvidsjaur och renarna i Västra Kikkejaure sameby. – Men här har den varit förut, så den har nog bara gått sin vanliga runda, säger en renskötare i Mausjaur sameby.

Film: Leif sågade loss älgen

Stockholm (JJ) Leif Gisslén räddade sannolikt livet på en älg i Stockholms skärgård i onsdags morse. Älgen hade fastnat i en gunga och Leif hjälpte den loss.

Film: Jaktjournalen testar smart vakuumpackare

Kungsbacka (JJ) Jaktjournalens utrustningsredaktör Tommy Östlund har testat vakuumpackaren Foodsaver Flow och tycker det är en bra maskin för familjehushållet och för jägaren som styckar ett mindre djur åt gången.

Annonser