Ny plan kring genetisk förstärkning av vargstammen

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket har arbetat fram ett förslag för att säkra det genetiska förstärkningsarbetet med den Skandinaviska vargstammen. Någon utsättning av djurparksvargvalpar kommer inte längre vara aktuell däremot flaggar myndigheten för eventuella flyttar framöver.

Naturvårdsverket är inte nöjd med hur den genetiska förstärkningen av den svenska vargstammen hittills gått. Foto: Naturvårdsverket

Naturvårdsverket definierar på nytt gynnsam bevarandestatus av vargen i sin nya femårsplan. Följande skrivning återfinns, ”Det behövs minst 300 vargar i Sverige, samt att minst en ny immigrant från Finland eller Ryssland reproducerar sig med de skandinaviska vargarna varje 5-årsperiod (varggeneration), för att vargen i Sverige ska kunna anses ha gynnsam bevarandestatus.

I dag ligger Sverige enligt Naturvårdsverket efter sin plan om nytt genetiskt tillskott i vargstammen. Det har inte sedan 2008 skett någon föryngring med den befintliga svenska populationen. Ingen av avkommorna till Tivedenvargparet har fått några valpar så vitt Naturvårdsverket vet och myndigheten menar att det genetiska förstärkningsprojektet nu därför ligger efter. Senast igår fälldes en av Tivedenvalparna eftersom den befann sig i ett känsligt renskötselområde i Jämtlands län.

Just den genetiska variationen är en käpphäst för Naturvårdsverket. Tidigare har man försökt få till flytt av djurparksvargvalpar till vilda vargtikars lyor. Valpningen har dock sällan skett samtidigt och det har varit svårt att märka tikar. Dessutom gick dialogarbetet med markägare trögt.

Eftersom Naturvårdsverket främst ser att nytt vargblod själv kan etablera sig i landet och föryngra sig är vargflyttar en åtgärd som endast ska ses som en nödlösning. Men åtgärden ska finnas och för att det ska fungera måste myndigheten också komma runt problemen med medgivanden från markägare/jakträttsinnehavare.

”Det har visat sig svårt att få, och i de få fall där enskilda markägare medgivit utsättning, har de fått stora problem från människor som ogillat detta. Ett alternativ är att använda den begränsade statliga mark som inte är upplåten till jakt eller där medgivande finns med i jaktupplåtelsen.”

Naturvårdsverket nya femårsplan ska nu ut på remiss.

 

AKTUELLT

Hur stoppas aktivister som saboterar vargjakt?

Västmanland (JJ) Aktivister stör vargjakten i Kölstareviret i Västmanland. – Det är märkligt att polisen inte agerar, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen i Jaktjournalens webbradio. Men polisen meddelar att utredning pågår.

Evalds företag ruinerades av Naturvårdsverket – nu stämmer han staten

Evald Hellgren bedrev en blomstrande näringsverksamhet i Örträsk i Västerbotten när Naturvårdsverket felaktigt drog in tillståndet för hans populära vildsvinsfälla Sinkabirum. Två år senare fick han rätt i kammarrätten, som konstaterade att Naturvårdsverket överhuvudtaget ”inte haft fog för sitt beslut” – men då hade hans firma ruinerats. Evald vände sig till Justitiekanslern för att få ersättning för sina förluster men fick avslag med motiveringen att Naturvårdsverkets fel inte varit tillräckligt ”uppenbart”. Nu stämmer Evald Hellgren staten med hjälp av Centrum för rättvisa.

Annonser