Ny lärobok i viltförvaltning

Den första svenska läroboken i ämnet viltförvaltning kommer ut i dagarna. Boken ”Vilt, människa, samhälle” är ett tvärvetenskapligt verk och sammanställer fakta från biologi, viltvård, historia, lagstiftning, juridik och förvaltning till en helhet.

Boken vänder sig till de som har ett ansvar för vilt och viltförvaltning men även till de som är jakt- och naturintresserade i allmänhet. I boken ges sammanhangen, helheten och de nya utmaningar kring viltförvaltning som vi står inför, samt förslag till lösningar på dessa.

– Vi hoppas att boken blir ett värdefullt läromedel för alla de som kommer att arbeta i viltförvaltningen framöver på nationell och regional nivå. En bred kunskapsbas är alltid bra att utgå ifrån och ger ofta grunden för konstruktiva diskussioner, säger Kjell Danell, SLU, som tillsammans med Roger Bergström, Skogforsk, är redaktör för boken.

Boken kommer att presenteras på KSLA (Kungliga skogs och lantbruksakademien) den 15 december i samband med ett seminarium om framtidens viltförvaltning.

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser