Ny lärobok i viltförvaltning

Den första svenska läroboken i ämnet viltförvaltning kommer ut i dagarna. Boken ”Vilt, människa, samhälle” är ett tvärvetenskapligt verk och sammanställer fakta från biologi, viltvård, historia, lagstiftning, juridik och förvaltning till en helhet.

Boken vänder sig till de som har ett ansvar för vilt och viltförvaltning men även till de som är jakt- och naturintresserade i allmänhet. I boken ges sammanhangen, helheten och de nya utmaningar kring viltförvaltning som vi står inför, samt förslag till lösningar på dessa.

– Vi hoppas att boken blir ett värdefullt läromedel för alla de som kommer att arbeta i viltförvaltningen framöver på nationell och regional nivå. En bred kunskapsbas är alltid bra att utgå ifrån och ger ofta grunden för konstruktiva diskussioner, säger Kjell Danell, SLU, som tillsammans med Roger Bergström, Skogforsk, är redaktör för boken.

Boken kommer att presenteras på KSLA (Kungliga skogs och lantbruksakademien) den 15 december i samband med ett seminarium om framtidens viltförvaltning.

AKTUELLT

Webbradio: Han vill ha bort de svenska vildsvinen

Västra Götaland (JJ) Lantbrukaren Lennart Bogren vill ha bort vildsvinen från Sverige. – Vi markägare borde vara så förståndiga att vi förser Jesse James, Billy the kid och bröderna Dalton med fri ammunition – gör rent! säger Lennart Bogren i Jaktjournalens webbradio.

Debatt: Det kokar i Kiruna

Norrbotten (JJ) Det är trist att tvingas konstatera att debatten om samebyarnas rättigheter i fjällen påminner om invandrarfrågan för några år sedan. Då rådde närmast åsiktsdiktatur. Den som hade kritiska synpunkter på hur invandringen sköttes stämplades som rasist. Idag hamnar rasiststämpeln på den som ifrågasätter det rimliga i att samebyarna ensamma ska bestämma över jakt och fiske i fjällvärlden.

Steyr-Mannlicher Zephyr

Det är inte alltid som småviltstudsare känns som fullvuxna. Zephyr från Österrikiska Steyr-Mannlicher är ett undantag från denna regel. Småviltstudsaren känns som mycket vapen och är en stark utmanare i småviltstudsarklassen.

Annonser