Ny förvaltningsplan för stora rovdjur tas fram i Stockholms län

STOCKHOLMS LÄN(JJ). Arbetat har börjat med att ta fram en ny förvaltningsplan för stora rovdjur i Stockholms län. Den förra planen löpte ut vid årsskiftet. Berörda kommuner, myndigheter, ideella föreningar och näringar kan lämna synpunkter på planen som nu ska skickas ut på remiss.

På länsstyrelsen har man tagit fram ett förslag för förvaltning av de stora rovdjuren under de kommande fem åren.
I planen finns bland annat en beskrivning av situationen i dag och vilka förvaltningens mål är.  

  – Rovdjursförvaltning är komplext där många olika intressen ska vägas samman. En mycket stor del handlar om kommunikation och information och att skapa en förutsägbarhet för alla berörda. Vår förhoppning är att planen bidrar till att öka kunskapen om rovdjuren i stort men också förståelsen för andra berörda parters perspektiv, säger Andreas Zetterberg, rovdjurshandläggare vid Länsstyrelsens naturvårdsenhet, i en kommentar på länsstyrelsens hemsida.

Det har skett stora förändringar när det gäller rovdjur i länet sedan den förra förvaltningsplanen togs fram.
Det är främst lodjur och varg som finns i länet. 
Senast den 31 marbs i år ska remissinstanserna ha inkommit med sina synpunkter.
Det här rapporterar länsstyrelsen i Stockholms län på sin hemsida.

Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län.

0 kommentarer

AKTUELLT

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser