Ny förvaltningsplan för stora rovdjur tas fram i Stockholms län

STOCKHOLMS LÄN(JJ). Arbetat har börjat med att ta fram en ny förvaltningsplan för stora rovdjur i Stockholms län. Den förra planen löpte ut vid årsskiftet. Berörda kommuner, myndigheter, ideella föreningar och näringar kan lämna synpunkter på planen som nu ska skickas ut på remiss.

På länsstyrelsen har man tagit fram ett förslag för förvaltning av de stora rovdjuren under de kommande fem åren.
I planen finns bland annat en beskrivning av situationen i dag och vilka förvaltningens mål är.  

  – Rovdjursförvaltning är komplext där många olika intressen ska vägas samman. En mycket stor del handlar om kommunikation och information och att skapa en förutsägbarhet för alla berörda. Vår förhoppning är att planen bidrar till att öka kunskapen om rovdjuren i stort men också förståelsen för andra berörda parters perspektiv, säger Andreas Zetterberg, rovdjurshandläggare vid Länsstyrelsens naturvårdsenhet, i en kommentar på länsstyrelsens hemsida.

Det har skett stora förändringar när det gäller rovdjur i länet sedan den förra förvaltningsplanen togs fram.
Det är främst lodjur och varg som finns i länet. 
Senast den 31 marbs i år ska remissinstanserna ha inkommit med sina synpunkter.
Det här rapporterar länsstyrelsen i Stockholms län på sin hemsida.

Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser