Ny forskning visar att lodjur är överlevare

STOCKHOLM (JJ). Ny forskning visar att lodjuret mot alla odds överlevt perioder av extremt utrotningshot med få individer kvar när arten borde dött ut av inavel, skriver svt.se.

Analyser har gjorts på 50 000 år gamla benrester som visar att lodjuret överlevt i 10 000-tals år på extremt få individer när den borde dött ut av inavel. Resultaten ifrågasätter den bild som finns att genetisk variation är avgörande för en arts överlevnad.

– Helt tvärt emot vad vi väntade oss visar våra resultat att den låga genetiska variationen hos den iberiska lon inte behöver betyda att arten riskerar att dö ut, säger Love Dahlén vid Naturhistoriska Riksmuseet som lett studien.

Detta kan innebära att den diskussion som pågår att säkerhetsställa den svenska vargens genetiska variation ifrågasätts. Om även vargen kan överleva trots en extremt lite avelsbas vet inte forskarna, men det skulle i så fall innebära att licensjakten och begränsningen av varg inte är ett hot mot arten.

Enligt vad forskarna vet i dag är vargen känsligare mot inavel än vad lodjuret varit, men resultatet gör ändå att frågan om inavelns påverkan på vargen väcks på nytt.

0 kommentarer

AKTUELLT

Vill ha fler älgar

Betesskadorna minskar samtidigt som älgstammen ökar något i Värmland. För att få tillbaka en meningsfull jakt krävs ett bättre anpassat skogsbruk, en adaptiv vargförvaltning och mera älg i de värmländska skogarna, skriver Svenska Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser