Ny forskning visar att lodjur är överlevare

STOCKHOLM (JJ). Ny forskning visar att lodjuret mot alla odds överlevt perioder av extremt utrotningshot med få individer kvar när arten borde dött ut av inavel, skriver svt.se.

Analyser har gjorts på 50 000 år gamla benrester som visar att lodjuret överlevt i 10 000-tals år på extremt få individer när den borde dött ut av inavel. Resultaten ifrågasätter den bild som finns att genetisk variation är avgörande för en arts överlevnad.

– Helt tvärt emot vad vi väntade oss visar våra resultat att den låga genetiska variationen hos den iberiska lon inte behöver betyda att arten riskerar att dö ut, säger Love Dahlén vid Naturhistoriska Riksmuseet som lett studien.

Detta kan innebära att den diskussion som pågår att säkerhetsställa den svenska vargens genetiska variation ifrågasätts. Om även vargen kan överleva trots en extremt lite avelsbas vet inte forskarna, men det skulle i så fall innebära att licensjakten och begränsningen av varg inte är ett hot mot arten.

Enligt vad forskarna vet i dag är vargen känsligare mot inavel än vad lodjuret varit, men resultatet gör ändå att frågan om inavelns påverkan på vargen väcks på nytt.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser