Ny forskning – Tjuvjakt på rovdjur som civil olydnad

Uppsala (JJ) Sveriges jägare har till stor del utestängts från den beslutsprocess som har lett fram till dagens rovdjursförvaltning. Bristen på inflytande har radikaliserat en del jägare, och den illegala jakt på rovdjur vi ser idag kan beskrivas som en form av civil olydnad. För att bryta den blockering som har uppstått i det beslutsfattande systemet behöver dagens viltförvaltning förändras. Det menar Erica von Essen i en avhandling från SLU.

Tjuvjakt på stora rovdjur ses i en ny avhandling som civil olydnad. Foto: Istock

Den illegala jakten i Sverige har historiskt uppenbarat sig i många skepnader. Vi har en socialt accepterad Åsa-Nissejakt för att fylla frysen under hårda tider och ekonomiskt drivna jakthärvor likt den i filmen Jägarna, men vi har också ett moraliskt försvarbart tummande på regler av människor som i övrigt ser sig som laglydiga jägare.

Erica von Essen har ägnat sitt doktorsarbete vid SLU åt en form av olaglig jakt som uppmärksammas allt oftare idag – den på stora rovdjur, särskilt varg. Hennes utgångspunkt är att den svenska jägarkåren till stor del har utestängts från den beslutsprocess som har lett fram till dagens rovdjursförvaltning, framför allt när det gäller vargstammen. När de har hörts, menar hon, är det på villkor som upplevs som oerhört snäva, byråkratiska och i värsta fall meningslösa, såsom att behöva ställas mot naturskyddsintresset i viltförvaltningsdelegationerna och sedan kriga från respektive skyttegrav.

Utifrån djupintervjuer med jägare runtom i landet beskriver hon den sociala och politiska bakgrunden till dagens olagliga rovdjursjakt, och i vilken mån denna jakt kan ses som en form av civil olydnad. Hon diskuterar också samhällets möjligheter att bemöta och motverka denna jakt – vilka vägar som är framkomliga.

– Att se en jakt som tycks bedrivas enligt mottot ”skjut, gräv och tig” i svensk glesbygd som en form av civil olydnad kan låta provocerande för en del, säger Erica von Essen i ett pressmeddelande från SLU. När jag granskade samspelet mellan jägare och svenska myndigheter blev det dock tydligt att den illegala rovdjursjakten är en politiskt motiverad markering. Budskapet är att jägarna har berövats sina medborgerliga rättigheter i den lagstiftande processen.

Inte vargen i sig som väcker ilskan

Erica von Essens erfarenhet är att det oftast inte är vargen i sig som jägare motsätter sig, även om några äldre jägare lättare fördömer vargen utifrån dess egenskaper. Det är systemet de motsätter sig, och utgångspunkten för dagens bristande vargförvaltning.

– De allra flesta jägare jag har intervjuat menar att det visst finns plats för vargen i Sverige, men att rovdjurspolitiken i så fall måste förändras, säger Erica von Essen.

Blockerat diskussionsklimat

Jägarnas missnöje tar sig många olika yttringar och det handlar både om individuellt och kollektivt motstånd, såsom bojkotter, ryktesspridning, protester och samarbetsovilja. Det förekommer också att jägare ställer motståndarsidans och experternas egna argument mot dem själva. Exempelvis ser man tydligt att jägare allt oftare använder genetiska eller ekologiska argument mot förvaltningen och presenterar alternativa kalkyler på hur man kan uppnå gynnsam bevarandestatus.

Erica von Essens djupintervjuer visar att jägare som tar lagen i egna händer rättfärdigar detta utifrån ett upplevt blockerat diskussionsklimat. De menar att olika intressen inte får komma till tals på samma villkor, och att den administrativa och juridiska tröghet som finns i viltförvaltningen alltid riktas mot jägarna. Ett exempel är de överklagade och uppskjutna licensjakterna på varg.

Överger det politiska samtalet

I avhandlingen analyserar Erica von Essen jägarnas missnöje med myndigheter genom begreppet motoffentlighet, dvs. en folkrörelse som mobiliserats som svar på en legitimitetskris i samhället och i viltförvaltningen.

Den illegala jakten på bl.a. varg kan då förstås som en radikalisering bortom motoffentligheten. Den är ett uttryck för ett motstånd som, till skillnad från offentliga konfrontationer, signalerar ett utträde från den politiska debatten. Detta illustreras väl av uttrycket skjut, gräv, tig.

Kluvenhet inom kåren

Även om de flesta jägare inte medverkar i illegal rovdjursjakt finns det i kåren en kluvenhet inför själva fenomenet. Toleransen mot oaktsamhet är tämligen låg, men det finns en utbredd förståelse för jägare som bryter mot de regler som upplevs som oberättigade och oförenliga med jaktpraxis. Jägare som illegalt skjuter varg kan vara i övrigt laglydiga individer som aldrig skulle tolerera tummande på regler inom den nästintill heliga älgjakten.

– Jag har mött en vilja att ta avstånd från illegal jakt hos jägare som upplever att de redan är hårt påpassade av samhället och som sett att felsteg lätt blir förstärkta i offentligheten. Samtidigt kan de välkomna att själva budskapet når fram till allmänheten och förvaltningen: att den här jakten sker idag och att den kommer att öka om det inte blir en politisk förändring.

Detta beskrivs som orsaken till att faktiska fall av illegal jakt tystas ned, medan själva fenomenet illegal jakt utnyttjas som ett ”motståndsuttryck” – ett slags varning att jägarkåren har nått eller snart kommer att nå bristningsgränsen.

– De människor som skryter eller hotar om att de ska panga på en varg är sannolikt inte de som faktiskt begår brotten, säger Erica von Essen. Däremot finns det en del av jägarkåren som ser till att den här utvecklingen kommuniceras i motståndssyfte.

Vägen framåt

Avhandlingen visar att det finns ett starkt behov av ändrade förutsättningar i den blockerade viltförvaltningen. En viktig åtgärd är att bereda plats för kritik från de jägare som befinner sig på gränsen till motstånd, där de kan ställa beslutsfattare till svars i ett konstruktivt format.

En annan åtgärd är att utforska möjligheterna kring medborgardialog. Idag möts jägare och naturskyddsintressenter i forum som bygger på representantskap för olika intressen, vilket enligt jägare själva ytterligare polariserar konflikten.

Erica von Essens avhandling rör framförallt demokratiunderskottet i förhållandet mellan svenska myndigheter och jägare, men den erbjuder också lärdomar som kan tillämpas inom andra områden där liknande konflikter och civil olydnad förekommer. Det kan till exempel gälla utbyggnad av vind- eller vattenkraft, eller rovdjursförvaltning i andra delar av världen, skriver SLU i ett pressmeddelande.

AKTUELLT

Jägarbas vill ha specialistteam för vargjakt

Västmanland (JJ) Jägareförbundets ordförande i Västmanland, Emil Stolpe Nordin, vill att skyddsjakterna på varg blir effektivare. Han efterlyser specialistteam och att snaror och fällor får användas i jakterna.

Fira med filépanna

Jaktsäsongen är i full gång och i oktober är det massor av jakt över hela landet. Det är det värt att fira. Varför inte bjuda nära och kära på en filépanna, så fantastiskt gott och enkelt. Ta av den filé du har; älg, rådjur, hjort eller vildsvin, succén är given. 6 portioner: 600 g viltfilé

Stjärnskogens Atos

Daniel Ernebrink har i sin SE J CH Stjärnskogens Atos hittat en riktig drevkanon. Det har hunden inte bara bevisat på jaktprov utan även för bygdens jägare som gärna hänger med ut på jakt. När Jaktjournalen följde med Atos till skogs rådde det heller inget tvivel om att ryktet stämde. Bästa rådjurshunden på unghundsmästerskapet 2015 behärskar det här med drevjakt.

En stöld är alltid en stöld

I april polisanmälde knivbutiken Wanderoo en jakthandlare för varumärkesbrott. Saken gällde en kniv. Wanderoo (Bökers distributör i Sverige) noterade kniven och kunde konstatera att den inte tillverkas av Böker. Kniven är en uppskalad kopia av Rambler, en smidig kniv designad av Raimund Lhotak för Böker.

Mauser M98 Standard Diplomat

En aldrig sinande efterfrågan har gjort att Mauser åter satsat på den gamla 98 modellen igen. Nu med moderna tillverkningsmetoder Mauser M98 Magnum var först ut, men nu går vapentillverkaren vidare med Mauser M98 Standard Expert och Diplomat i kalibrar anpassade för europeisk och nordamerikansk jakt. JJ har provat Diplomaten.

Vargcirkusen tar aldrig slut

När detta skrivs återstår bara några dagar innan länsstyrelserna i Värmland, Örebro, Dalarna, Gävleborg och Västmanland ska presentera sina beslut för vinterns vargjakt.

IF beklagar sorgen i kommentar på Facebook

Karlskrona (JJ) Försäkringsbolaget IF ger nu ytterligare kommentarer kring fallet med Anton Nilssons trafikdödade gonczy polski. En försäkringstjänsteman krävde att hunden skulle grävas upp två veckor efter att den begravts. "Vi har i normalfallet aldrig några sådana krav", skriver IF i en kommentar på Facebook.

Joggare tog skydd i bil undan Stockholmsvargen

Stockholm (JJ) En joggare kände sig på måndagseftermiddagen tvingad att ta skydd i en bil när han fick närkontakt med en av Stockholmsvargarna. – Jag hade blivit skiträdd, säger Mats Tapper som filmade vargen och äger bilen där joggaren tog skydd.

Annonser