Nu drar inventeringen av vargspillning igång

Kungsbacka (JJ) För att ta reda på om inventeringssystemet som används för att beräkna vargstammen stämmer vill nu Länsstyrelsen att även spillning inventeras. Målsättningen är att så mycket spillning som möjligt ska provtas och på så vis visa om det befintliga inventeringssystemet överensstämmer med verkligheten.

För att få till en så bra spillningsinventering som möjligt behöver Länsstyrelserna hjälp av allmänhet och jägare med att samla och skicka in vargspillning.

Inventeringen görs för att få en så korrekt bild som möjligt av totala antalet vargar i landet. Idag beräknas det totala antalet vargar utifrån föryngringar multiplicerat med tio. Genom den extra inventeringen ska denna omräkningsfaktor nu utvärderas för att se om siffran tio stämmer, alternativt är högre eller lägre.

– Genom den här extra spillningsinventeringen hoppas vi nu kunna utvärdera om omräkningsfaktorn ger en riktig uppskattning av det totala antalet vargar. Här ingår individer i familjegrupper, revirmarkerande par, ensamma stationära vargar och vandringsvargar. Allmänhetens och jägarnas deltagande är mycket viktigt för att beslut inom vargförvaltningen ska kunna fattas på rätt grunder, säger Jonas Bergman, funktionssamordnare på Länsstyrelsen i Dalarnas läns viltfunktion i ett pressmeddelande.

Eftersom DNA i vargspillning bryts ner fort är det viktigt att skicka den till Länsstyrelsen så fort som möjligt efter att den påträffats.

Beställ provtagningskit här>>

 

AKTUELLT

Debatt: Allt mindre trovärdigt att varg inte planterats ut

De norska akademikerna Øyvind Øverli och Torstein Steine finner det allt mindre trovärdigt att planerna på utplantering av varg i Sverige aldrig genomförts. Det skriver Øverli och Steine i den här debattartikeln, som först publicerades av norska sajten Forskning.no

Annonser