Normarks och Bushnell avslutar samarbetet

Normark har avslutat sitt samarbete med amerikanska optikföretaget Bushnell. Brytningen beror delvis på den prispolitik som Bushnell driver och delvis på att den europeiska REACHlagstiftningen inte åtföljs av tillverkaren.

– Bushnell bryter mot den europeiska REACH-lagen när de inte kan redovisa för innehållet
av vissa kemikalier som ingår i deras produkter, förklarar Normarks VD Matts Baum. Det
kan vi som svensk distributör inte acceptera, vi har påtalat detta för Bushnell vid ett flertal
tillfällen, men utan resultat, berättar Baum vidare.

Prissättningen i Europa är ytterligare faktor som drivit fram detta beslut.

– Bushnells prissättning skiljer sig avsevärt mellan Nordamerika och Europa, säger Baum.
Skillnaden är så markant att amerikanska konsumenter betalar mindre än vad vi som
distributör gör och då får vi en ohållbar situation.

Brytningen innebär även att Normark inte längre saluför varumärkena Michaels of Oregon,
Butler Creek, Stoney Point samt Millett.

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser