Norge vill ha samarbete om vargen

OSLO (JJ) Norge vill ha ett samarbete med Sverige om vargförvaltningen. Norges miljöminister Erik Solheim tog upp frågan med miljöminister Anders Carlgren vid ett möte i Polen tidigare i år, enligt Sveriges Radio Ekot.

Norge vill se en gemensam vargförvaltning med Sverige, men det kan inte bli verklighet förrän om några år.

Först måste Sverige göra klart sin rovdjursutredning. Den beräknas vara klar först nästa höst. Först efter det kan det bli aktuellt att ha formella förhandlingar med vår nordiska granne.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser