Nordisk viltförvaltarträff i Jämtland.

Östersund (JJ) Som ett led i det påbörjade samarbetet med Norska statskog och www.smavilt.se anordnar länsstyrelsen i Jämtland en träff för svenska, norska och finska jaktförvaltare av statlig mark. Det skriver länsstyrelsen i Jämtland i ett pressmeddelande.

Intresset för småviltsjakt på statlig mark är mycket stort i såväl Sverige, Norge som Finland. Vad gäller upplåtelser och förvaltningsstrategier har de olika länderna valt olika varianter. .

– Inför framtiden tror jag det finns stora vinster med att försöka att samverka och latt ära av varandra. Ett första steg är ju taget genom att Statskog använt vår Internetapplikationen under årets jakthöst samt att Finnmarksegendomen kommer att börja nyttja den nästa år säger Jens Andersson Jakt- och fiskeansvarig för renbetesjällen på Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Under träffen kommer personal från de tre svenska fjällänstyrelserna, Norska statskog, Finnmarkseiendomen, Finska Metsähallitus samt forskare från Högskolan i Evensdal att delta. En kväll kommer dessutom Inventerare från Jämtland att träffas för att göra en återkoppling av årets ripinventering.

AKTUELLT

Webbradio: Han vill ha bort de svenska vildsvinen

Västra Götaland (JJ) Lantbrukaren Lennart Bogren vill ha bort vildsvinen från Sverige. – Vi markägare borde vara så förståndiga att vi förser Jesse James, Billy the kid och bröderna Dalton med fri ammunition – gör rent! säger Lennart Bogren i Jaktjournalens webbradio.

Debatt: Det kokar i Kiruna

Norrbotten (JJ) Det är trist att tvingas konstatera att debatten om samebyarnas rättigheter i fjällen påminner om invandrarfrågan för några år sedan. Då rådde närmast åsiktsdiktatur. Den som hade kritiska synpunkter på hur invandringen sköttes stämplades som rasist. Idag hamnar rasiststämpeln på den som ifrågasätter det rimliga i att samebyarna ensamma ska bestämma över jakt och fiske i fjällvärlden.

Annonser