Nordisk viltförvaltarträff i Jämtland.

Östersund (JJ) Som ett led i det påbörjade samarbetet med Norska statskog och www.smavilt.se anordnar länsstyrelsen i Jämtland en träff för svenska, norska och finska jaktförvaltare av statlig mark. Det skriver länsstyrelsen i Jämtland i ett pressmeddelande.

Intresset för småviltsjakt på statlig mark är mycket stort i såväl Sverige, Norge som Finland. Vad gäller upplåtelser och förvaltningsstrategier har de olika länderna valt olika varianter. .

– Inför framtiden tror jag det finns stora vinster med att försöka att samverka och latt ära av varandra. Ett första steg är ju taget genom att Statskog använt vår Internetapplikationen under årets jakthöst samt att Finnmarksegendomen kommer att börja nyttja den nästa år säger Jens Andersson Jakt- och fiskeansvarig för renbetesjällen på Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Under träffen kommer personal från de tre svenska fjällänstyrelserna, Norska statskog, Finnmarkseiendomen, Finska Metsähallitus samt forskare från Högskolan i Evensdal att delta. En kväll kommer dessutom Inventerare från Jämtland att träffas för att göra en återkoppling av årets ripinventering.

0 kommentarer

AKTUELLT

Vill ha fler älgar

Betesskadorna minskar samtidigt som älgstammen ökar något i Värmland. För att få tillbaka en meningsfull jakt krävs ett bättre anpassat skogsbruk, en adaptiv vargförvaltning och mera älg i de värmländska skogarna, skriver Svenska Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser