Nödvärnsskyttar sågar lagförslag

Norge (JJ) Norges regering lovade att förtydliga norsk nödvärnsrätt – men i stället gör de det omvända, menar nödvärnsskyttar. De nya reglerna för nödvärn har fått skarp kritik. Reglerna kommer att bli en realitet om regeringens nya lagändringsförslag går igenom i Stortinget.

– Vi vill precisera nödvärnsrätten för att klargöra djurägarens rätt att försvara sin tamboskap och sina hundar mot angrepp, lovade regeringen för snart fem år sedan.
Det nya förslaget inför i stället nya kriterier, och sätter tre olika krav på farosituationer: Vilket rovdjur angriper, vilket djur angrips och var sker angreppet? Verklighetsfrämmande och ingen liberalisering, menar utmarksjurister och får dessutom stöd av dem som försökt tyda nödvärnsreglerna i fält.
– Regeringens förslag om rätten av fälla rovdjur som angriper människor och djur måste tillbaka till ämbetsverket för en ny värdering, säger Erling Sande, Centerpartist och ledare för Stortingets energi- och miljökommitté.
Vi ber om en garanti för att det verkligen blir en utvidgning av regelverket, säger han.

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser