Nödvärnsskyttar sågar lagförslag

Norge (JJ) Norges regering lovade att förtydliga norsk nödvärnsrätt – men i stället gör de det omvända, menar nödvärnsskyttar. De nya reglerna för nödvärn har fått skarp kritik. Reglerna kommer att bli en realitet om regeringens nya lagändringsförslag går igenom i Stortinget.

– Vi vill precisera nödvärnsrätten för att klargöra djurägarens rätt att försvara sin tamboskap och sina hundar mot angrepp, lovade regeringen för snart fem år sedan.
Det nya förslaget inför i stället nya kriterier, och sätter tre olika krav på farosituationer: Vilket rovdjur angriper, vilket djur angrips och var sker angreppet? Verklighetsfrämmande och ingen liberalisering, menar utmarksjurister och får dessutom stöd av dem som försökt tyda nödvärnsreglerna i fält.
– Regeringens förslag om rätten av fälla rovdjur som angriper människor och djur måste tillbaka till ämbetsverket för en ny värdering, säger Erling Sande, Centerpartist och ledare för Stortingets energi- och miljökommitté.
Vi ber om en garanti för att det verkligen blir en utvidgning av regelverket, säger han.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser