Nekas skyddsjakt på älg trots omfattande betesskador

KARLSKRONA(JJ). Trots att Carl Gunnar Ottosson nästan fått hälften av de unga tallarna sönderbetade av älg i Hökamåla så har han flera gånger nekats skyddsjakt på älg.

Trots att han skyddsbehandlat toppskotten på tallplantorna så har han sett ökade betesskador under senare år. 
Skoggstyrelsen har undersökt delar av hans mark och klassar området som mycket hårt betat.
 – Det finns inte många skogsbrukare kvar. Många tappar lusten och tycker det är ingen idé att sätta tall på grund av betesskadorna. Det blir en utarmning av tallen i Blekinge, säger Carl Gunnar Ottosson till Blekinge Läns Tidning.

Han har informerat länsstyrelsen om de omfattande betesskadorna. Och tre gånger har han ansökt om att få skyddsjakt för att kunna minska skadorna på skogen.
Den senaste ansökan om skyddsjakt gällde en älg, men det blev ändå avslag. Nu har han överklagat detta beslut.
Det här rapporterar Blekinge Läns Tidning.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser