Nekas skyddsjakt på älg trots omfattande betesskador

KARLSKRONA(JJ). Trots att Carl Gunnar Ottosson nästan fått hälften av de unga tallarna sönderbetade av älg i Hökamåla så har han flera gånger nekats skyddsjakt på älg.

Trots att han skyddsbehandlat toppskotten på tallplantorna så har han sett ökade betesskador under senare år. 
Skoggstyrelsen har undersökt delar av hans mark och klassar området som mycket hårt betat.
 – Det finns inte många skogsbrukare kvar. Många tappar lusten och tycker det är ingen idé att sätta tall på grund av betesskadorna. Det blir en utarmning av tallen i Blekinge, säger Carl Gunnar Ottosson till Blekinge Läns Tidning.

Han har informerat länsstyrelsen om de omfattande betesskadorna. Och tre gånger har han ansökt om att få skyddsjakt för att kunna minska skadorna på skogen.
Den senaste ansökan om skyddsjakt gällde en älg, men det blev ändå avslag. Nu har han överklagat detta beslut.
Det här rapporterar Blekinge Läns Tidning.

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser