Nej till vargspårning med skoter

Stockholm (JJ) Under förra årets vargjakt kunde jägare nyttja skotrar i samband med vargjakten efter att Naturvårdsverket gjort ett undantag från förbudet att använda motorfordon vid spårning. I år blir det inget undantag.

@font-face { font-family: ”Cambria”; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 12pt; font-family: ”Times New Roman”; }div.Section1 { page: Section1; }

Bland jägare har det spritt sig en uppfattning att Naturvårdsverket skrivit fel i vargjaktsbeslutet, men så är inte fallet. Enligt Per Risberg på Naturvårdsverket är det ett medvetet beslut. Naturvårdsverkets motivering är att om man förbjuder skoterspårning kommer vargjakten att gå mer långsamt än föregående år och att risken för överskjutning minskar. @font-face { font-family: ”Cambria”; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 12pt; font-family: ”Times New Roman”; }div.Section1 { page: Section1; }

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser