Nej till skyddsjakt på skånevarg

Länsstyrelsen anser att skyddsjakt på den varg som uppehållit sig i Skåne sedan augusti 2009 skulle strida mot den regionala förvaltningsplan för stora rovdjur i Skåne som antogs 2007.

Naturvårdsverket har bett om ett yttrande från Länsstyrelsen i Skåne län på den ansökan om skyddsjakt på varg som LRF Skåne och Skånes Fårintressenter har inkommit med till Naturvårdsverket. Det är Naturvårdsverket som fattar beslut i frågan om skyddsjakt på varg. 
Den regionala förvaltningsplan för stora rovdjur som antogs i mars 2007 togs fram i samråd med representanter för LRF, jägarorganisationer, tamdjurs- och skogsbruksnäringar samt ideella naturvårdsorganisationer och avser perioden 2007-2010.  
Enligt förvaltningsplanen ska Länsstyrelsen ge ersättning på skador på tamdjur orsakade av stora rovdjur men också genom stöd förebygga att upprepade rovdjursangrepp sker hos enskilda tamdjursägare. Ännu har ingen enskild djurägare drabbats av upprepade angrepp efter att ha vidtagit förebyggande åtgärder och därför anser inte Länsstyrelsen att skyddsjakt på varg är aktuellt i dagsläget.

AKTUELLT

Webbradio: Han vill ha bort de svenska vildsvinen

Västra Götaland (JJ) Lantbrukaren Lennart Bogren vill ha bort vildsvinen från Sverige. – Vi markägare borde vara så förståndiga att vi förser Jesse James, Billy the kid och bröderna Dalton med fri ammunition – gör rent! säger Lennart Bogren i Jaktjournalens webbradio.

Debatt: Det kokar i Kiruna

Norrbotten (JJ) Det är trist att tvingas konstatera att debatten om samebyarnas rättigheter i fjällen påminner om invandrarfrågan för några år sedan. Då rådde närmast åsiktsdiktatur. Den som hade kritiska synpunkter på hur invandringen sköttes stämplades som rasist. Idag hamnar rasiststämpeln på den som ifrågasätter det rimliga i att samebyarna ensamma ska bestämma över jakt och fiske i fjällvärlden.

Steyr-Mannlicher Zephyr

Det är inte alltid som småviltstudsare känns som fullvuxna. Zephyr från Österrikiska Steyr-Mannlicher är ett undantag från denna regel. Småviltstudsaren känns som mycket vapen och är en stark utmanare i småviltstudsarklassen.

Annonser