Nej till skyddsjakt på skånevarg

Länsstyrelsen anser att skyddsjakt på den varg som uppehållit sig i Skåne sedan augusti 2009 skulle strida mot den regionala förvaltningsplan för stora rovdjur i Skåne som antogs 2007.

Naturvårdsverket har bett om ett yttrande från Länsstyrelsen i Skåne län på den ansökan om skyddsjakt på varg som LRF Skåne och Skånes Fårintressenter har inkommit med till Naturvårdsverket. Det är Naturvårdsverket som fattar beslut i frågan om skyddsjakt på varg. 
Den regionala förvaltningsplan för stora rovdjur som antogs i mars 2007 togs fram i samråd med representanter för LRF, jägarorganisationer, tamdjurs- och skogsbruksnäringar samt ideella naturvårdsorganisationer och avser perioden 2007-2010.  
Enligt förvaltningsplanen ska Länsstyrelsen ge ersättning på skador på tamdjur orsakade av stora rovdjur men också genom stöd förebygga att upprepade rovdjursangrepp sker hos enskilda tamdjursägare. Ännu har ingen enskild djurägare drabbats av upprepade angrepp efter att ha vidtagit förebyggande åtgärder och därför anser inte Länsstyrelsen att skyddsjakt på varg är aktuellt i dagsläget.

2 kommentarer

  • Klokt
    De var kloka ord från länstyrelsen!
    Som sagt Skåne med sin vilt täthet borde klara två vargar!
    Så slipper dom gris problemen (varg mat)!

AKTUELLT

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser