Nej till skarvjakt i Trosa

Trosa (JJ) Trosa kommun har fått avslag på sin ansökan om skyddsjakt på skarv. Beskedet glädjer vissa - och förargar andra. - Det ser bedrövligt ut i Trosa och luktar, säger kommunalrådet Daniel Portnoff (m) .

Länsstyrelsen i Södermanland säger nej till skyddsjakt på skarv i Trosa skärgård. (Foto: iStock)

På skarvkolonin Snöholmen fanns under sommaren cirka 300 bon. Många träd är helt döda, andra halvdöda och missnöjda ortsbor har under flera år klagat på lukten som sprids över Trosa på grund av skarven. Många anser den vara en sanitär olägenhet. Dessutom är den omstridda fågeln en skicklig fiskare och tar, enligt Stockholms kommuns fiskekonsulent, 18 ton fisk om dagen i länet.

I höstas ansökte Trosa kommun om skyddsjakt på den fridlysta fågeln, något man gjort flera år. Nu har kommunen fått ett negativt besked av länsstyrelsen i Södermanland.

Länsstyrelsen avslår Trosa kommuns ansökan om skyddsjakt samt äggprickning av skarv på Snöholmen skriver länsstyrelsen. Trosa kommun har bland annat hävdat att det relativt ovanliga lindblomsbjörnbäret som växer på Snöholmen måste skyddas. Länsstyrelsen anser dock inte att skarven hotar björnbären.

–  Skarven är till nytta på många sätt, inte minst för att den mestadels livnär sig på det vi ser som skräpfisk. I våra ögon är den en kolonihäckare som vilken fågel som helst. Att den skiter och att det blir en form av lukt är väl dilemmat. Men det är bara en kort period på året som det möjligen kan lukta runt Trosa, säger ornitologen Jan-Eric Hägerroth som dock inte är emot skyddsjakt om det är befogat, till Södermanlands Nyheter

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser