Nej till helgjakt i naturreservat

Skummeslövsstrand (JJ) Länsstyrelsen säger nej till skyddsjakt under fem helger om året i Skummeslövs naturreservat.

Mannen som ansökt om skyddsjakt är sedan tre år tillbaka jaktarrendator i norra och södra naturreservaten genom ett avtal med markägaren, Sveaskog.
Länsstyrelsen har meddelat jägaren att det råder jaktförbud i reservaten under lördagar och söndagar. Han har ansökt om dispens för fem helger om året för att kunna bedriva skyddsjakt på rådjur och kanin med motiveringen att stammarna blivit så stora att djuren orsakar skador i trädgårdarna.  
Länsstyrelsen anser att om det finns behov för skyddsjakt ska den i första hand bedrivas under den tid då jaktförbud inte gäller, skriver man i beslutet.  
Naturreservaten har tillkommit för att skydda allmänhetens möjligheter till friluftsliv och genomkorsas av en mängd stigar. En dispens för jakt under helger när reservaten är som mest frekventerade skulle, anser länsstyrelsen, strida mot föreskriftens syfte, skriver Hallandsposten.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser