Nej till begäran om utökad licensjakt på björn i Dalarna

DALARNA(JJ). Det blir troligen inte någon utökad licensjakt på björn i Dalarna. Det står klart sedan länsstyrelsen i Dalarna beslutat att inte göra någon hemställan till Naturvårdsverket om en utökad licensjakt på björn i länet. Det var Jägareförbundet Dalarna som skickat en begäran till länsstyrelsen om en utökad licensjakt på 15 björnar. Det beslut som länsstyrelsen fattat kan dock överklagas hos Naturvårdsverket.

Förbundet hemställde att länsstyrelsen skulle begära att Naturvårdsverket, med stöd av 24 b § i Jaktförordningen (1987:905), skulle besluta om att delegera beslutsrätten på ytterligare 15 björnar till länsstyrelsen i Dalarna.

Som motivering framhöll Jägarförbundet att jakten i år gick mycket fort i delområde två. Tilldelningen inom området var fylld redan efter en vecka. Förbundet menar att detta visar att björnstammen är fortsatt stor länet.
Förbundet har också förklarat att man är medveten om osäkerheten kring björnstammens storlek i länet, detta då den senaste någorlunda säkra uppskattningen av stammen genomfördes år 2002.

I beslutet skriver länsstyrelsen:

”Årets tilldelning för licensjakt och eventuell skyddsjakt på björn beslutades av Naturvårdsverket gemensamt för Dalarna och Gävleborg med ett tak på 81 björnar. Detta baserades på då bästa tillgängliga data om björnstammens storlek i länet. Då ingen ny kunskap framkommit som kan resultera i en annan bedömning av björnstammens storlek ser länsstyrelsen inga skäl att hemställa till Naturvårdsverket om en utökad licensjakt i Dalarnas län. Länsstyrelsen avslår därför hemställan.”

I beslutet konstaterar också länsstyrelsen att ordförandena i viltvårsdelegationerna i Dalarna och Gävleborg har gjort en gemensam hemställan till Naturvårdsverket om hur viktigt det är att det görs en ny spillningsinventering i regionen och att det tillförs resurser för att klara detta. 

0 kommentarer

AKTUELLT

Vill ha fler älgar

Betesskadorna minskar samtidigt som älgstammen ökar något i Värmland. För att få tillbaka en meningsfull jakt krävs ett bättre anpassat skogsbruk, en adaptiv vargförvaltning och mera älg i de värmländska skogarna, skriver Svenska Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser