Nej till begäran om utökad licensjakt på björn i Dalarna

DALARNA(JJ). Det blir troligen inte någon utökad licensjakt på björn i Dalarna. Det står klart sedan länsstyrelsen i Dalarna beslutat att inte göra någon hemställan till Naturvårdsverket om en utökad licensjakt på björn i länet. Det var Jägareförbundet Dalarna som skickat en begäran till länsstyrelsen om en utökad licensjakt på 15 björnar. Det beslut som länsstyrelsen fattat kan dock överklagas hos Naturvårdsverket.

Förbundet hemställde att länsstyrelsen skulle begära att Naturvårdsverket, med stöd av 24 b § i Jaktförordningen (1987:905), skulle besluta om att delegera beslutsrätten på ytterligare 15 björnar till länsstyrelsen i Dalarna.

Som motivering framhöll Jägarförbundet att jakten i år gick mycket fort i delområde två. Tilldelningen inom området var fylld redan efter en vecka. Förbundet menar att detta visar att björnstammen är fortsatt stor länet.
Förbundet har också förklarat att man är medveten om osäkerheten kring björnstammens storlek i länet, detta då den senaste någorlunda säkra uppskattningen av stammen genomfördes år 2002.

I beslutet skriver länsstyrelsen:

”Årets tilldelning för licensjakt och eventuell skyddsjakt på björn beslutades av Naturvårdsverket gemensamt för Dalarna och Gävleborg med ett tak på 81 björnar. Detta baserades på då bästa tillgängliga data om björnstammens storlek i länet. Då ingen ny kunskap framkommit som kan resultera i en annan bedömning av björnstammens storlek ser länsstyrelsen inga skäl att hemställa till Naturvårdsverket om en utökad licensjakt i Dalarnas län. Länsstyrelsen avslår därför hemställan.”

I beslutet konstaterar också länsstyrelsen att ordförandena i viltvårsdelegationerna i Dalarna och Gävleborg har gjort en gemensam hemställan till Naturvårdsverket om hur viktigt det är att det görs en ny spillningsinventering i regionen och att det tillförs resurser för att klara detta. 

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser