Naturvårdsverket vill slopa länsbaserad lägstanivå för rovdjurspopulationer

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket vill att Regeringen ändrar reglerna så att länsstyrelser framöver inte är bakbundna av en lägstanivå för rovdjurspopulationen i länet, när de fattar beslut. Nivåerna ska istället fastställas på förvaltningsområdesnivå, alltså större geografiska enheter.

– Rovdjur rör sig över stora områden, därför är län egentligen en för liten yta att förvalta rovdjur på, särskilt i den södra halvan av landet. Det är viktigt för oss att ta signalerna från den regionala förvaltningen på allvar och det är viktigt att beakta inlåsningseffekter med dagens system, säger Hanna Dittrich Söderman, vilthandläggare på viltförvaltningsenheten, i ett pressmeddelande.

Den ändring av reglerna Naturvårdsverket önskar innebär att miniminivåer för enskilda län tas bort och att miniminivåer enbart fastställs på förvaltningsområdesnivå. En sådan ändring skulle bidra till stärkt regionalt ansvar, ett mer flexibelt och effektivt system samt att spridning av arterna underlättas.

– Vi har haft ett förslag på hur man kan se över miniminivåerna på remiss till samtliga länsstyrelser och ett antal intresseorganisationer. En klar majoritet av dem vi frågat har sagt att de länsvisa miniminivåerna är hindrande för att man ska kunna nå de politiska målen om exempelvis spridning, säger Hanna Dittrich Södermansom.

Länsvisa miniminivåer upplevs av länsstyrelserna vara hindrande för den regionala förvaltningen. Det skapar trovärdighetsproblem och försvårar uppfyllandet av de rovdjurspolitiska målen om minskade koncentrationer och ökad spridning, skriver Naturvårdsverket i sitt pressmeddelande.

AKTUELLT

Nya rekordsiffror för Jaktjournalen

Kungsbacka (JJ) Utvecklingen går framåt för Jaktjournalen som idag kan presentera rekordsiffror både för tidningen och hemsidan. – Jättekul att landets jägare uppskattar det vi gör, säger chefredaktör Holger Nilsson.

Jan-Erik och hunden drunknade

Kramfors (JJ) Det var Jan-Erik Söderström, Kramfors, och hans hund Rex, som i helgen hittades drunknade utanför Kramfors där de gått ned sig i en vak.

Annonser