Naturvårdsverket vill begränsa fällfångsten

Stockholm (JJ) Ett nytt förslag till nya föreskrifter om fällfångst har gått ut på remiss. Ett förslag som innebär att verket vill korta jakttiden för levandefångstfällor.

Går Naturvårdsverkets förslag igenom blir fällfångst på grävling inte lovlig förrän den 1 september. Foto: Holger Nilsson.

Naturvårdsverket vill begränsa användningen av levandefångstfällor, ett förslag som ligger ute på remiss. Man vill att dessa fällor endast får användas från den 1 september till den 15 april. Går förslaget igenom skulle det innebära bland annat att grävlingsjakten inte får bedrivas med hjälp av fälla från den 1 augusti när grävlingen blir lovlig.

Den första månaden skulle därför grävlingsjakten bara få bedrivas med skjutvapen. Många jägare är upprörda över förslaget och kan inte se något argument varför fällfångst ska få en kortare jakttid än den traditionella med vapen.

Naturvårdsverket vill också förse vildsvinsfällor med elektroniskt larm. När sedan larmet har löst ut och fällan fångat ska den vittjas inom två timmar.

Remissvaren ska vara Naturvårdsverket tillhanda redan den 3 januari 2017.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser