Naturvårdsverket utreder allemansrätten

Stockholm (JJ) Nu startar Naturvårdsverket en utredning om allemansrätten. Allemansrätten är en viktig del i den svenska folksjälen. Men ibland är den otydlig och då kan problem uppstå, skriver verket i ett pressmeddelande

Naturvårdsverket har under en längre tid haft diskussioner med aktörer som berörs av allemansrätten på olika sätt. Nu tar vi tag i frågan och gör en oberoende, bred utredning om allemansrätten.
Tanken är att vi ska ringa in vad som behöver klaras ut och var vi behöver fördjupade insatser och åtgärder framöver.  
Klas Sandell, forskare från Karlstad och Stockholms universitet och Margareta Svenning, naturvårdsjurist Länsstyrelsen i Skåne genomför undersökningen som ska vara klar i november 2011.

Tidsplan för utredningen      
* Start utredning                  Juni 2011    
* Klar utredning                   Nov 2011    
* Remiss                             Nov 2011    
* Hearing om resultaten        Nov 2011  

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser