Naturvårdsverket utreder allemansrätten

Stockholm (JJ) Nu startar Naturvårdsverket en utredning om allemansrätten. Allemansrätten är en viktig del i den svenska folksjälen. Men ibland är den otydlig och då kan problem uppstå, skriver verket i ett pressmeddelande

Naturvårdsverket har under en längre tid haft diskussioner med aktörer som berörs av allemansrätten på olika sätt. Nu tar vi tag i frågan och gör en oberoende, bred utredning om allemansrätten.
Tanken är att vi ska ringa in vad som behöver klaras ut och var vi behöver fördjupade insatser och åtgärder framöver.  
Klas Sandell, forskare från Karlstad och Stockholms universitet och Margareta Svenning, naturvårdsjurist Länsstyrelsen i Skåne genomför undersökningen som ska vara klar i november 2011.

Tidsplan för utredningen      
* Start utredning                  Juni 2011    
* Klar utredning                   Nov 2011    
* Remiss                             Nov 2011    
* Hearing om resultaten        Nov 2011  

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser