Naturvårdsverket delegerar rovdjursbeslut till länsstyrelser

STOCKHOLM (JJ). Den ökade regionaliseringen av rovdjursförvaltningen har nu inletts på allvar. Naturvårds­verket har delegerat besluten om skyddsjakt på stora rovdjur till berörda länsstyrelser, det vill säga där det finns en reproducerande stam av arten. De berörda länsstyrelserna kommer att kunna ta alla beslut om skyddsjakt på björn, järv, lodjur och varg från och med den 15 februari i år.

– Det här är en följd av riksdagens beslut om ny rovdjursförvaltning med ökat lokalt inflytande. Vi genomför den successivt och kommer att utöka beslutanderätten när länsstyrelserna är i gång med sina nya regionala viltförvaltningsdelegationer, säger Maria Ågren, generaldirektör  för Naturvårdsverket.  

Det är riksdagen som angett miniminivåerna och etappmålen för de olika rovdjursarterna. Dessutom har riksdagen beslutat att viltförvaltningsdelegationerna ska komma med förslag på länsvisa mål för sina egna områden. Det är också en förutsättning för att delegera licensjakten.
– Vi planerar att delegera årets licensjakt för björn som börjar i slutet av augusti. Däremot kommer Naturvårdsverket att besluta om årets licensjakt på lodjur som äger rum redan i mars. Men från nästa år kommer vi att delegera beslut om även den licensjakten, säger Eva Thörnelöf, chef för Naturresursavdelningen.  

Det finns tre nya rovdjursförvaltningsområden – norra, mellersta och södra.
Naturvårdsverket har fattat tre separata beslut för varje område.
När riksdagen har delat in länsstyrelserna i dessa områden så har man främst utgått från vilka rovdjursarter som finns där.

Förutsättningarna är alltså likaratade inom ett område, som exempel kan nämnas att fleratalet renar och järvar finns i det norra området. Detta gör att länsstyrelserna i ett rovdjursförvaltningsområde får en gemensam ram att hantera. 
 – Vi har gett ett väl tilltaget handlingsutrymme. Det här är inte en kvot som måste fyllas utan ett maximalt handlingsutrymme. Vi anser att den stora ramen är rimlig mot bakgrund av att länsstyrelserna kommer att få göra avvägningarna framöver och ta gemensamt ansvar för att rovdjurspolitikens mål nås, säger Maria Ågren.  

Nu kommer Naturvårdsverket att följa upp hur länsstyrelserna använder beslutanderätten och man har rätt att återta delegeringen.
Länsstyrelserna måste följa villkoren för skyddsjakt som finns i jaktlagstiftningen och gynnsam bevarandestatus för arten ska inte försämras. Dessutom påpekar Naturvårdsverket att det inte ska finnas annan lämplig lösning än skyddsjakt.

Beslutet innebär att det är skyddsjakt på högst 12 vargar i fem av länen i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Högst 60 björnar får fällas i sex län från Dalarna, Gävleborg och norrut (mellersta och norra).
Maximalt 57 lodjur i 15 län (södra, mellersta och norra). Och högst 12 järvar i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland (Norra). 
Naturvårdsverket kommer fortsätta att fatta beslut om skyddsjakt i övriga län.  

Ramarna per rovdjursförvaltningsområde:

NORRA:
Björn, lodjur och järv:
Högst 50 björnar. Delegering till länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. 

Lodjur:
Högst 40 djur. Delegering till länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. 

Järv:
Högst 12 djur. Delegering till länsstyrelserna i  Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.

MELLERSTA:
Björn, lodjur och varg:
Björn:
Högst 10 djur. Delegering till länsstyrelserna i Dalarnas och Gävleborgs län.  

Lodjur:
Högst 12 djur. Delegering till länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. 

Varg: högst 12 djur. Delegering till länsstyrelserna i Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län.

SÖDRA
Enbart lodjur: 
Högst 5 djur.  Delegering till länsstyrelserna i Södermanlands, Kalmar, Blekinge och Hallands län

AKTUELLT

Stängda viltövergångar stoppar älgar i Långed

Nordmaling (JJ) Älgarna som kommer vandrande till Långed kan inte fortsätta över E4:an och ned till kusten. Trafikverket har stängt tre viltövergångar för att hindra renar att komma ut på vägen. – Älgarna blir fångade och jagade, säger jägaren Henning Hallström.

Prisvärda nykomlingar från F.A.I.R.

Italienska F.A.I.R. fortsätter att erbjuda nyheter på hagelmarknaden. F.A.I.R. Game och F.A.I.R. Light. Light kan ses som en mindre kopia av Game. Både kolv och pipset har kortats. Viktskillnaden är två hekto. Inte mycket kan tyckas men efter en dag i skogen eller på fjället blir det skillnad. Båda bössorna är gedigna och välarbetade. Dessutom prisvärda.

Malmbäckaren Foxii – En av hamiltonrasens främsta rävhundar!

Att vara 20 år och ha en egen stövare tillhör ovanligheterna. Att hunden också är champion är ändå mer sällsynt. För Jesper Karlsson, Kville och hans hamiltontik SE J (RÄV)CH Malmbäckaren Foxii är det inga konstigheter. Stövarjakten har legat varmt om hjärtat sedan barnsben och sedan han köpte Foxii har jakten gått som på räls.

Utredning hotar jakthundsträning

Nyligen presenterade regeringen ett förslag till ny djurskyddslag, ett förslag som berör jakthundsträning och jakt på flera punkter. Men i dagsläget är det oklart hur djurskyddslagen ändras, först ska en remiss behandlas av lagrådet.

Lider svenska jägaren av restviktsneuros eller…?

Vi har nog alla suttit i den där jaktstugan eller vad det nu är, när kalibrar och kulor kommit på tal. Ni vet, helt plötsligt är alla experter och vet exakt vad som biter bäst på älgar, vildsvin och björnar. I bland kanske med en rätt ringa erfarenhet?

Annonser