Naturvårdsverket avslår skyddsjakt på varg i Riala

STOCKHOLM (JJ) Naturvårdsverket har avslagit ansökan om skyddsjakt på vargen i Riala, enligt ett pressmeddelande. Vargarna är för genetiskt värdefulla och skyddsjakt på ett av de vuxna djuren skulle sannolikt innebära att deras valpar inte klarar sig.

Naturvårdsverket hänvisar till att skadorna som vargarna i Riala har orsakat inte motiverar skyddsjakt. Framförallt inte med tanke på att de är genetiskt värdefulla för vargstammen. 

Hannen i Railareviret är en invandrad varg, vilket är värdefullt för att minska inaveln i den svenska vargstammen. Valparna efter Rialahannen ses som en föryngring värd att skydda och bedöms inte kunna klara sig utan båda sina vuxna föräldradjur.

Ansökan om skyddsjakt på varg i Riala kom efter att en nötkalv och fyra hundar attackerats. Naturvårdsverket anser dock att ”skadorna är i en omfattning som kan väntas vid en vargetablering”.

För att förebygga ytterligare attacker rekommenderar Naturvårdsverket att de som besöker området håller sina hundar i koppel och under bra uppsikt.   

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser