Naturvårdsverket avslår begäran om inhibition

Örebro(JJ) Naturvårdsverket avslår begäran om inhibition, gällande länsstyrelsens beslut om licensjakt på 12 vargar i Örebro län.

Länsstyrelsens beslut överklagades till Naturvårdsverket och i denna överklagan fanns alltså en begäran om att jakten skulle stoppas, vilket kallas inhibition.

Enligt Naturvårdsverkets bedömning så krävs det att sannolikheten är hög för att beslutet ska ändras i sak för att inhibition ska meddelas, detta menar Naturvårdsverket inte är fallet nu. Senare avgöra Naturvårdsverket ärendet slutligt.
Det här meddelar myndigheten på sin hemsida.

AKTUELLT

Rackstadvarg fälld

Arvika (JJ) Flera hundar har attackerats av varg i Rackstadreviret, Värmland. I går sköts därför en varg i området eftersom länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på grund av incidenterna.

Ny fästingart funnen i Sverige

Kungsbacka (JJ) Varmare klimat för med sig nya arter norrut. Den brokiga hundfästingen har hittats både i Danmark och Sverige. Arten återfinns vanligen längre söderut i Europa.

Annonser