Nattjakt på dovhjort och mufflon

Södermanland (JJ) Efter en lång kamp har LRF fått ja till nattjakt både på mufflon och dovhjort i Södermanland.

Länsstyrelsen i Södermanland har sagt ja till skyddsjakt på mufflon och dovhjort nattetid.

LRF Södermanland skickade en skrivelse till länsstyrelsen i Södermanland i april 2014 med yrkande om att länsstyrelsen skulle ta fram rutiner som möjliggör skyddsjakt på hjort och mufflon även nattetid. Situationen i Södermanland är i vissa områden så hårt pressad när det gäller viltskador i gröda att det inte räcker med skyddsjakt inom ordinarie tid, man behöver kunna skyddsjaga när djuren verkligen gör skada.

När det gäller mufflon blev en ansökan beviljad under hösten för att skyddsjaga hela dygnet och med rörlig belysning.
Nu har det även beviljats för dovhjort med stöd från Naturvårdsverket, skriver Land-Lantbruk.

AKTUELLT

Rackstadvarg fälld

Arvika (JJ) Flera hundar har attackerats av varg i Rackstadreviret, Värmland. I går sköts därför en varg i området eftersom länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på grund av incidenterna.

Ny fästingart funnen i Sverige

Kungsbacka (JJ) Varmare klimat för med sig nya arter norrut. Den brokiga hundfästingen har hittats både i Danmark och Sverige. Arten återfinns vanligen längre söderut i Europa.

Annonser