Myndigheterna måste agera!

Nu har Statens Veterinärmedicinska Anstalt konstaterat dvärgbandmask i Dalarna. Denna gång är det en vuxen rävhona som fällts cirka fyra km sydväst om Borlänge i januari 2011, som konstaterats innehålla parasiten dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis). Nu måste regeringen ta sitt ansvar, skriver Riksjägarnas ordförande Solvig Larsson i ett uttalande.

Jägarnas Riksförbunds farhåga om att dvärgbandmasken fanns på flera ställen i Sverige efter den första upptäckten tidigare i år visar sig stämma. Vi upprepar vår uppmaning till myndigheterna att införa ersättning till jägare som avlivar räv och kräver att andra alla djur som kan vara värddjur för dvärgbandmasken ska avlivas året runt med ersättning från staten kommenterar Förbundsordförande Solveig Larsson.

Dvärgbandmasken är en allvarlig parasit som kan spridas till människor och ge upphov till allvarlig sjukdom som ibland leder till dödlig utgång. Parasitens huvudvärdar kan vara är hund-, katt- och mårddjur, mellanvärdar kan vara djur som älg, rådjur, möss och sorkar. Via avföring från huvudvärdarna kan parasiten hamna bland bär och svamp i skogen vilket gör att de måste sköljas noga eller kokas. Det är problematiskt utifrån den allemansrätt vi har i Sverige där människor plockar och äter bär och svamp direkt i skogen säger Solveig Larsson.   

Jägarnas Riksförbund ser mycket allvarligt på att dvärgbandmasken nu konstaterats på tre vitt skilda platser i Sverige och menar att regeringen har ett stort samhällsansvar som medför att man kraftfullt agerar mot spridning av parasiten. Man måste nu skynda på spridningskontrollen över landet och snabbt utarbeta handlingsplaner

AKTUELLT

Webbradio: Han vill ha bort de svenska vildsvinen

Västra Götaland (JJ) Lantbrukaren Lennart Bogren vill ha bort vildsvinen från Sverige. – Vi markägare borde vara så förståndiga att vi förser Jesse James, Billy the kid och bröderna Dalton med fri ammunition – gör rent! säger Lennart Bogren i Jaktjournalens webbradio.

Debatt: Det kokar i Kiruna

Norrbotten (JJ) Det är trist att tvingas konstatera att debatten om samebyarnas rättigheter i fjällen påminner om invandrarfrågan för några år sedan. Då rådde närmast åsiktsdiktatur. Den som hade kritiska synpunkter på hur invandringen sköttes stämplades som rasist. Idag hamnar rasiststämpeln på den som ifrågasätter det rimliga i att samebyarna ensamma ska bestämma över jakt och fiske i fjällvärlden.

Steyr-Mannlicher Zephyr

Det är inte alltid som småviltstudsare känns som fullvuxna. Zephyr från Österrikiska Steyr-Mannlicher är ett undantag från denna regel. Småviltstudsaren känns som mycket vapen och är en stark utmanare i småviltstudsarklassen.

Annonser