Myndigheterna måste agera!

Nu har Statens Veterinärmedicinska Anstalt konstaterat dvärgbandmask i Dalarna. Denna gång är det en vuxen rävhona som fällts cirka fyra km sydväst om Borlänge i januari 2011, som konstaterats innehålla parasiten dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis). Nu måste regeringen ta sitt ansvar, skriver Riksjägarnas ordförande Solvig Larsson i ett uttalande.

Jägarnas Riksförbunds farhåga om att dvärgbandmasken fanns på flera ställen i Sverige efter den första upptäckten tidigare i år visar sig stämma. Vi upprepar vår uppmaning till myndigheterna att införa ersättning till jägare som avlivar räv och kräver att andra alla djur som kan vara värddjur för dvärgbandmasken ska avlivas året runt med ersättning från staten kommenterar Förbundsordförande Solveig Larsson.

Dvärgbandmasken är en allvarlig parasit som kan spridas till människor och ge upphov till allvarlig sjukdom som ibland leder till dödlig utgång. Parasitens huvudvärdar kan vara är hund-, katt- och mårddjur, mellanvärdar kan vara djur som älg, rådjur, möss och sorkar. Via avföring från huvudvärdarna kan parasiten hamna bland bär och svamp i skogen vilket gör att de måste sköljas noga eller kokas. Det är problematiskt utifrån den allemansrätt vi har i Sverige där människor plockar och äter bär och svamp direkt i skogen säger Solveig Larsson.   

Jägarnas Riksförbund ser mycket allvarligt på att dvärgbandmasken nu konstaterats på tre vitt skilda platser i Sverige och menar att regeringen har ett stort samhällsansvar som medför att man kraftfullt agerar mot spridning av parasiten. Man måste nu skynda på spridningskontrollen över landet och snabbt utarbeta handlingsplaner

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser