MÖJLIGT ATT KOMMENTERA – SENARE I VECKAN!

Jaktjournalen kommer inom ett par dagar att presentera en ny teknisk lösning som gör det möjligt för besökarna att kommentera vårt nyhetsmaterial.

Jaktjournalen vill fortsätta att ge våra besökare möjligheten att kommentera nyhetsmaterialet på ett korrekt och sakligt sätt.

Vår tidigare tekniska lösning där besökarna kunde lägga in sina kommentarer hade fungerat bra i ett och ett halv år. Men i samband med riksdagens vargjaktsbeslut blev allt fler kommentarer av den art att Jaktjournalen inte vill ha dem på sin hemsida då de utalade hot.

Hotelser riktades både från de som utgav sig vara s k ”vargvänner” och jägare.

I den gamla lösningen publicerade besökaren själv kommentaren. I den nya lösningen måste besökaren först registrera sig innan han/hon kan kommentera. Dessutom kommer alla kommentarer att modereras innan publicering på hemsidan. 

Trots att den tidigare funktionen med kommentarer inte fungerade vill vi alltså även fortsättningsvis ge besökarna möjlighet att kommentera. Vi tycker att det är viktigt att låta alla uppfattningar komma fram, men vi måste också ta hänsyn till moral och etik. Med den kommande tekniska lösningen får vi full kontroll på kommentarerna.

Jaktjournalen vill också behålla sin goda renommé som seriös och saklig jakttidning. Därför görs denna förändring.

Undertecknad hälsar Er välkomna tillbaka senare i veckan med många sakliga och intressanta kommentarer.

Bästa hälsningar

Holger Nilsson
Chefredaktör
Jaktjournalen

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser