Moderater och Sverigedemokrater ogillar utfodringsförslag

Stockholm (JJ) Det nya utfodringsförslaget som är tänkt att hårdare reglera stödutfodring av vilt ogillas av både Sverigedemokraterna och Moderaterna.

Propositionen om stödutfodring av vilt ska snart beredas i utskottet därefter röstas om Riksdagen. Arkivfoto: Per Jonson

Propositionen kommer beredas i Miljö och jordbruksutskottet och där kan det komma både motförslag eller avslag, säger Sten Bergheden, jaktpolitisk talesperson för Moderaterna.

Enligt honom är Moderaternas linje i frågan klar.

– Vi är tveksamma till propositionen. Den frågan måste kunna lösas mellan de enskilda parterna. I det här fallet jägare och markägare, säger han.

Alliansen för just nu i diskussion om en gemensam linje och Sten Bergheden vill inte förekomma den diskussionen.

– Vi kommer presentera Alliansens linje när propositionen ska beredas i utskottet.

Sverigedemokraternas jaktpolitiska talesperson Runar Filper meddelar i ett pressmeddelande att partiet inte kommer tillstyrka propositionen i dess nuvarande utformning.

– Med en väl avvägd utfodring kan antalet trafikolyckor med vilt och skador på grödor och skog minskas. Men detta skulle försvåras eller helt omöjliggöras om ett generellt utfodringsförbud infördes.

 

AKTUELLT

Rackstadvarg fälld

Arvika (JJ) Flera hundar har attackerats av varg i Rackstadreviret, Värmland. I går sköts därför en varg i området eftersom länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på grund av incidenterna.

Ny fästingart funnen i Sverige

Kungsbacka (JJ) Varmare klimat för med sig nya arter norrut. Den brokiga hundfästingen har hittats både i Danmark och Sverige. Arten återfinns vanligen längre söderut i Europa.

Annonser