Moderat vill ha nytt vapenregister!

Idag är det ingen särredovisning av brott som begås med illegala eller legala vapen. En ändring måste till menar den moderate riksdagsmannen Bengt-Anders Johansson, som motionerat i frågan.

I dag skiljer man inte i redovisningen av brott som begås med vapen när det gäller brott som begåtts med legala eller illegala vapen. Alla sådana brott klumpas ihop till brott som begås med vapen.

För oss lagstiftare ställer detta till problem. Vi kan inte få en bild av hur eller varför brottsligheten påverkas när vapen är inblandade. Om det hade varit enkelt att få fram hur stor andel av exempelvis rånen som genomförs med vapen som illegalt finns i landet, som stulits hos vapenägare eller där brotten utförs av vapenägaren själv hade vi kunnat anpassa lagstiftningen bättre utifrån detta.

– Regeringen bör se över möjligheterna att införa ett registreringssystem i samband med att ett brott är begånget så att man på ett enklare och snabbare sätt kan skilja på brott som begås med legala respektive illegala vapen, säger Bengt-Anders Johansson (M) som har motionerat i ärendet.

0 kommentarer

AKTUELLT

Webbradio: Ingen vargjakt i norra Värmland?

Värmland (JJ) Länsstyrelsens ståndpunkt om vargpopulationen i norra Värmland har retat upp jägarnas representant i viltförvaltningsdelegationen, Lennart Johannesson. – Att kalla norra Värmland för spridningszon för varg till Dalarna är bedrövligt, säger Lennart Johannesson i Jaktjournalens webbradio.

Annonser