Moderat vill ha nytt vapenregister!

Idag är det ingen särredovisning av brott som begås med illegala eller legala vapen. En ändring måste till menar den moderate riksdagsmannen Bengt-Anders Johansson, som motionerat i frågan.

I dag skiljer man inte i redovisningen av brott som begås med vapen när det gäller brott som begåtts med legala eller illegala vapen. Alla sådana brott klumpas ihop till brott som begås med vapen.

För oss lagstiftare ställer detta till problem. Vi kan inte få en bild av hur eller varför brottsligheten påverkas när vapen är inblandade. Om det hade varit enkelt att få fram hur stor andel av exempelvis rånen som genomförs med vapen som illegalt finns i landet, som stulits hos vapenägare eller där brotten utförs av vapenägaren själv hade vi kunnat anpassa lagstiftningen bättre utifrån detta.

– Regeringen bör se över möjligheterna att införa ett registreringssystem i samband med att ett brott är begånget så att man på ett enklare och snabbare sätt kan skilja på brott som begås med legala respektive illegala vapen, säger Bengt-Anders Johansson (M) som har motionerat i ärendet.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser