Moderat vill förändra jaktförhållanden på flera vilt

STOCKHOLM(JJ). Riksdagsledamoten Cecilia Widegren, M, från Skaraborg vill att det ska bli bättre möjligheter att hålla efter fåglar som är skadedjur - dessutom vill hon ha en översyn av jakttiderna på gäss. Det här framgår i den motion hon lämnat in om förändrade jaktförhållanden när det gäller jakt på korp, morkulla, gäss och björn.

– Det måste bli bättre möjligheter att få undantag från EU:s fågeldirektiv för att både kunna behålla traditionella jaktformer samt hålla efter de fåglar som är skadedjur. I fallet korp är det speciellt viktigt att villkoren blir mer generösa då de för många tamdjursägare uppfattas som ett problem, förklarade Cecilia Widegren, M, i samband med att hon lämnade in en motion -under motionsperioden – om förändrade jaktförhållanden när det gäller jakt på på korp, morkulla, gäss och björn.

-Ett problem för andra är för jordbrukare det växande antalet gäss som förorsakar stora skador på grödor och djurfoder. Jakttiderna för gäss bör ses över så att jakt på gäss även tillåts under våren då de gör som mest skada för jordbruket, förklarade hon. 
 
Så här ser motionen ut i sin helhet:
Utökad jakt

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åteljakt på björn.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om allmän jakttid på korp.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om morkullejakt.       
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jakt på gäss.

Motivering

Jakt på björn
Tyvärr är skadskjutningen på björn för stor. Upp till en tredjedel av all avskjutning är inte tillfredsställande. Skulle man däremot tillåta åteljakt på björn skulle skadskjutning kunna undvikas i större utsträckning.

Jakt på korp
Jakt på korp var tillåtet innan Sverige gick med i Europeiska unionen. Nu begränsas jaktmöjligheten genom EG-direktiv trots att korpen är ett växande problem för många jägare som får dem som ”sällskap” när de är ute på jakt.

Sverige behöver se över möjligheterna till undantag från fågeldirektiv men också att visa på vår tradition och därmed återigen möjliggöra jakt på korp. Som ett komplement till att förbättra direktiven bör man också se över möjligheten att göra villkoren för skyddsjakt mer generösa.

Jakt på morkulla
Morkullejakt har varit tillåtet i Sverige innan vi gick med i Europeiska unionen. Finland med liknande tradition har lyckats förhandla till sig ett undantag. Så gjorde inte Sverige. Nu är det viktigt att se till att se över EU:s gemensamma fågeldirektiv men också att visa på vår tradition och därmed återigen möjliggöra morkullejakt.

Jakt på gäss
Antalet gäss i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren. Gässen medför ett problem då de ställer till stora skador dels genom att de äter upp grödorna, dels genom att gässavföringen hamnar i det som sedan ska bli djurfoder. Jordbrukare tar sitt ensilage, djurfoder, under våren. Jakt på gäss tillåts under sommar och höst, men inte på våren då det behövs som mest för våra jordbrukare. Jakttiderna för gäss bör följaktligen ses över.
Stockholm den 18 oktober 2010

Källa: Pressmeddelande från Moderaterna i riksdagen.

0 kommentarer

AKTUELLT

Varför väcker ni björnar, Brunberg?

Kungsbacka (JJ) En film på Youtube visar hur svenska forskare gräver ut och väcker en björn i vinteridet. Vi frågar Sven Brunberg på Skandinaviska björnforskningsprojektet varför de väcker björnar.

Vinnarjakt på gång

Lidsjöberg (JJ) I dag reser vi på Jaktjournalen till Ströms Vattudal för att spendera ett par jaktdagar tillsammans med fem taggade prenumeranter.

Älgdrev rakt genom centrala Råneå

Norrbotten (JJ) Älgjägaren Anders Nordström har aldrig varit med om något liknande. Den stora älgtjuren valde att springa rakt genom centrala Råneå när den fick jämthunden Bullen efter sig.

Skogsägare vill minska rådjursstammen

Gotland (JJ) Egentligen skulle vi behöva skjuta av 5 000 rådjur i en smäll, säger Jan-Erik Dahlbom, skogsinspektör i ett uttalande till tidningen Helagotland.se. Rådjuren på ön äter upp skogsplantorna för skogsbrukarna där.

Meningen med livet

För de allra flesta arter består meningen med livet i att föröka sig och föra sina gener vidare till en ny generation. Människan har en tendens att överdriva.

Jägarna hade rätt

Årets björnjaktpremiär blev som vanligt både spännande och intensiv. En av björnjägarna som Jaktjournalen pratade med vid 08-tiden på morgonen den 21 augusti berättade för mig i samband med att han just fällt en björn. – Här i Gävleborg får man bara en chans så det gäller att allt funkar. Vad han menar är att

Bästa grytan på rådjur

Rådjuret finns i stort sett i hela landet och är dessutom ett av vårt populäraste matvilt. Med all rätt då rådjursköttet enkelt kan möras och är fintrådigt. Lyxar du dessutom till det med att göra en riktigt god gryta av rådjursköttet behöver du inte vara rädd att misslyckas. Ett av många goda recept hittar du

Annonser