Moderat vill förändra jaktförhållanden på flera vilt

STOCKHOLM(JJ). Riksdagsledamoten Cecilia Widegren, M, från Skaraborg vill att det ska bli bättre möjligheter att hålla efter fåglar som är skadedjur - dessutom vill hon ha en översyn av jakttiderna på gäss. Det här framgår i den motion hon lämnat in om förändrade jaktförhållanden när det gäller jakt på korp, morkulla, gäss och björn.

– Det måste bli bättre möjligheter att få undantag från EU:s fågeldirektiv för att både kunna behålla traditionella jaktformer samt hålla efter de fåglar som är skadedjur. I fallet korp är det speciellt viktigt att villkoren blir mer generösa då de för många tamdjursägare uppfattas som ett problem, förklarade Cecilia Widegren, M, i samband med att hon lämnade in en motion -under motionsperioden – om förändrade jaktförhållanden när det gäller jakt på på korp, morkulla, gäss och björn.

-Ett problem för andra är för jordbrukare det växande antalet gäss som förorsakar stora skador på grödor och djurfoder. Jakttiderna för gäss bör ses över så att jakt på gäss även tillåts under våren då de gör som mest skada för jordbruket, förklarade hon. 
 
Så här ser motionen ut i sin helhet:
Utökad jakt

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åteljakt på björn.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om allmän jakttid på korp.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om morkullejakt.       
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jakt på gäss.

Motivering

Jakt på björn
Tyvärr är skadskjutningen på björn för stor. Upp till en tredjedel av all avskjutning är inte tillfredsställande. Skulle man däremot tillåta åteljakt på björn skulle skadskjutning kunna undvikas i större utsträckning.

Jakt på korp
Jakt på korp var tillåtet innan Sverige gick med i Europeiska unionen. Nu begränsas jaktmöjligheten genom EG-direktiv trots att korpen är ett växande problem för många jägare som får dem som ”sällskap” när de är ute på jakt.

Sverige behöver se över möjligheterna till undantag från fågeldirektiv men också att visa på vår tradition och därmed återigen möjliggöra jakt på korp. Som ett komplement till att förbättra direktiven bör man också se över möjligheten att göra villkoren för skyddsjakt mer generösa.

Jakt på morkulla
Morkullejakt har varit tillåtet i Sverige innan vi gick med i Europeiska unionen. Finland med liknande tradition har lyckats förhandla till sig ett undantag. Så gjorde inte Sverige. Nu är det viktigt att se till att se över EU:s gemensamma fågeldirektiv men också att visa på vår tradition och därmed återigen möjliggöra morkullejakt.

Jakt på gäss
Antalet gäss i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren. Gässen medför ett problem då de ställer till stora skador dels genom att de äter upp grödorna, dels genom att gässavföringen hamnar i det som sedan ska bli djurfoder. Jordbrukare tar sitt ensilage, djurfoder, under våren. Jakt på gäss tillåts under sommar och höst, men inte på våren då det behövs som mest för våra jordbrukare. Jakttiderna för gäss bör följaktligen ses över.
Stockholm den 18 oktober 2010

Källa: Pressmeddelande från Moderaterna i riksdagen.

AKTUELLT

Debatt: Länsstyrelsens kraschlandning

Norrbotten (JJ) Länsstyrelsen har i vinter avlyst jaktområdet G2c inom Girjas sameby från 5 februari till 15 april. (Området är cirka fyra mil långt och omfattar cirka 27 000 hektar). Motiveringen, att ge renarna betesro, innebär att vinterjakten på ripa, främst fjällripa, förbjuds, skriver Kjell Brännström mångårig medarbetare på Jaktjournalen och engagerad småviltsjägare i Norrbotten.

Ekberg drabbad av första vargarna i Östergötland

Östergötland (JJ) Östergötland har fått sitt första vargrevir i modern tid. En av de drabbade är yrkesjägaren Thomas Ekberg och han är inte glad. – Det känns frustrerande, framförallt att få ett vargrevir så här långt söderut, säger Ekberg i Jaktjournalens webbradio.

Stängda viltövergångar stoppar älgar i Långed

Nordmaling (JJ) Älgarna som kommer vandrande till Långed kan inte fortsätta över E4:an och ned till kusten. Trafikverket har stängt tre viltövergångar för att hindra renar att komma ut på vägen. – Älgarna blir fångade och jagade, säger jägaren Henning Hallström.

Prisvärda nykomlingar från F.A.I.R.

Italienska F.A.I.R. fortsätter att erbjuda nyheter på hagelmarknaden. F.A.I.R. Game och F.A.I.R. Light. Light kan ses som en mindre kopia av Game. Både kolv och pipset har kortats. Viktskillnaden är två hekto. Inte mycket kan tyckas men efter en dag i skogen eller på fjället blir det skillnad. Båda bössorna är gedigna och välarbetade. Dessutom prisvärda.

Malmbäckaren Foxii – En av hamiltonrasens främsta rävhundar!

Att vara 20 år och ha en egen stövare tillhör ovanligheterna. Att hunden också är champion är ändå mer sällsynt. För Jesper Karlsson, Kville och hans hamiltontik SE J (RÄV)CH Malmbäckaren Foxii är det inga konstigheter. Stövarjakten har legat varmt om hjärtat sedan barnsben och sedan han köpte Foxii har jakten gått som på räls.

Utredning hotar jakthundsträning

Nyligen presenterade regeringen ett förslag till ny djurskyddslag, ett förslag som berör jakthundsträning och jakt på flera punkter. Men i dagsläget är det oklart hur djurskyddslagen ändras, först ska en remiss behandlas av lagrådet.

Annonser