Minst 300 vargar krävs för GYBS

Stockholm (JJ) Minst 300 vargar behövs i Sverige för att gynnsam bevarandestatus för varg inte ska äventyras. Det skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande kring de två uppdrag som rör varg de precis överlämnat till regeringen.

Förutom GYBS har Naturvårdsverket idéer kring hur skyddsjakten ska utformas framöver.

Naturvårdsverket har överlämnat två uppdrag som handlar om varg till regeringen: att utreda vad som krävs för att vargpopulationen i Sverige ska anses ha gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet och uppdraget att utveckla skyddsjakten på varg för att minska skador. Båda uppdragen är underlag till regeringens och Naturvårdsverkets fortsatta arbete med vargförvaltningen.

Regeringsuppdrag om att utreda gynnsam bevarandestatus för varg

När det gäller uppdraget om att utreda vad som krävs för att vargpopulationen i Sverige ska anses ha gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet har två av varandra oberoende forskargrupper – en från Sverige och en från USA – gjort sårbarhetsanalyser för varg som Naturvårdsverket har sammanställt. Analyserna från de två forskargrupperna visar att det behövs minst 300 vargar i Sverige för att inte gynnsam bevarandestatus ska hotas. Det ligger nära dagens referensvärde på 270 vargar.

─ En förutsättning för en vargstam på 300 vargar är att det kommer in vargar som inte är besläktade med den svenska vargstammen som får valpar för att minska inaveln i den svenska vargstammen. Det behövs att det kommer in en ny varg minst vart femte år, berättar Maria Hörnell Willebrand, chef för enheten för Viltanalys på Naturvårdsverket.

I analysen framkommer att också valpar till vargar som inte är släkt med den skandinaviska vargstammen är viktiga för att minska inaveln. En genetiskt stark vargstam gör att det inte behövs så många vargar.

─ Naturvårdsverket följer utvecklingen i vargstammen kontinuerligt och övervakar att gynnsam bevarandestatus inte hotas. Vi gör bedömningen att vargstammen har gynnsam bevarandestatus, säger Maria Hörnell.

Uppdraget innehåller två delar. Första delen, som nu överlämnats som ett underlag till regeringen, handlar om att göra en sårbarhetsanalys och utreda gynnsam bevarandestatus för vargen. Den andra delen handlar om att analysera hur socioekonomin påverkas av en vargstam som har gynnsam bevarandestatus. Den ska lämnas till regeringen den 30 november i år.

Regeringsuppdrag om att utveckla skyddsjakten

Uppdraget ska fungera som ett underlag för regeringens och Naturvårdsverkets fortsatta arbete med vargförvaltningen. Naturvårdsverket har analyserat reglerna för skyddsjakten och hur de används och dragit slutsatser om åtgärder som på ett bättre sätt än idag kan skydda tamdjur samtidigt som vargstammen i Sverige har gynnsam bevarandestatus enligt EU:s art- och habitatdirektiv.

─ Redovisningen innehåller slutsatser om hur man kan utveckla skyddsjakten. Ett exempel är differentierade riktlinjer för kriteriet om att förhindra allvarlig skada. Ett annat exempel är att arbeta för att det inte finns några hinder i regelverken för att använda störningsåtgärder, säger Gunilla Skotnicka Ewing, chef för Sektionen för art- och områdesskydd på Naturvårdsverket

Eftersom det förekommer hot och trakasserier i samband med skyddsjakt analyserar Naturvårdsverket också olika sätt att hantera den problematiken. Ett alternativ är att ändra i sekretessreglerna. Ett annat att överväga om organisationer ska kunna ansöka om skyddsjakt efter rovdjur. Länsstyrelserna kan också fatta fler beslut om skyddsjakt på eget initiativ.

─ Utredningen om gynnsam bevarandestatus för varg visar att valpar till invandrade vargar är viktiga för att minska inaveln. Det är viktigt att beakta även när det gäller beslut om skyddsjakt. Vi kommer att ta fram ny vägledning till länsstyrelsen på det här området, avslutar Gunilla Skotnicka.

Uppdraget omfattar enbart skyddsjakt. Licensjakten ingår inte uppdraget, skriver Naturvårdsverket avslutningsvis.

AKTUELLT

Benelli MR1 i Kammarrätten

Göteborg (JJ) I går genomfördes muntliga förhandlingar i Kammarrättens prövning av Toni Celans överklagan om avslaget på licensansökan för en Benelli MR1. Under förhandlingarna drog Polisen tillbaka flera av sina skäl för avslaget.

Befarade vargskador var bett efter björn

Hälsingland (JJ) Den stövare som blev svårt biten av rovdjur på tisdagsförmiddagen, söder om Alfta och Bollnäs, attackerades av björn, inte varg. – Det var svårt att bedöma, säger besiktningsman Bert Eriksson.

Alla hundar uttagna inför Småhunds-SM

Ydre (JJ) På måndag släpps Sveriges tolv bästa drivande hundar i skogarna utanför Ydre. Då avgörs nämligen 2017 års upplaga av Småhunds-SM. Jaktjournalen liverapporterar såklart.

Fällde guldbock på första jakten

Falköping (JJ) Det blev max utdelning för 15-årige Emil Nilsson när han gick ut på sin första uppsiktsjakt: Han fällde en guldbock. – Vi hade sett den under sommaren men trodde inte att den var så stor, säger pappa Peter som satt bredvid och filmade dramatiken.

Känner sig lurade på godsjakt

Skåne (JJ) Tio jägare köpte jakt på ett gods och betalade tillsammans 130 000 kronor. Det visade sig dock att den som sålde jakten inte ägde marken i området.

Annonser