Minst 15 lodjursföryngringar i Västra Götalands län

Vänersborg (JJ) Hittills har 15 lodjursföryngringar konstaterats i Västra Götalands län, och rovdjursspårare vet att fler familjegrupper finns men har inte kunnat spåra dem på grund av bristande tillgång på snö. Hoppet hos länsstyrelsen har dock ökat nu när 30 viltkameror köpts in till ändamålet.

Ett av de lodjur som hittills fotograferats med de nya viltkamerorna. Foto: Länsstyrelsen

Fjolårets inventeringssiffror i länet var minst sagt katastrofala. Endast sex familjegrupper av lodjur kunde kvalitetssäkras. Den siffran tillsammans med bristfälligt inventeringsunderlag för hela landet har gjort att årets lodjursjakt fryst inne eftersom populationen inte har gynnsam bevarandestatus. Miniminivån av lodjur i länet ska enligt Naturvårdsverkets förvaltningsplan inte understiga sju årliga föryngringar.

– Det är svårt med inventeringar. Lodjuret är strikt skyddat och kan vi inte säkerställa talet för gynnsam bevarandestatus kan vi inte heller besluta om licensjakt, säger Anita Bergstedt, rovdjursansvarig på länsstyrelsens naturvårdsenhet.

I år ser inventeringsresultatet betydligt bättre ut. Enligt Anita Bergstedt har 15 familjegrupper hittills konstaterats. Rovdjursspårare som Jaktjournalen varit i kontakt med känner dessutom till flera familjegrupper som inte kunnat konstateras men som de vet finns i området.

– Vi är rätt så optimistiska eftersom vi köpt in viltkameror för att komplettera den traditionella inventeringen. Nu i januari kunde vi med hjälp av kameran särskilja två familjegrupper. Lodjur fotades samtidigt som andra spårades ett par kilometer där i från, säger Anita Bergstedt.

För att den nya inventeringsmetoden med viltkameror ska fungera behöver länsstyrelsen hjälp av markägare och jakträttsinnehavare.

– Det är dem som har bäst koll på sina marker och känner till nyslagna rådjur och älgar som vi kan sätta upp kameror vid. Vi är beroende av att de rapporterar observationer till oss, säger Anita Bergstedt.

Att gå tillbaka till den omfattande inventeringsmodellen man använde förr när jägare samtidigt gick ut och spårade av områden när snöförhållandena var de rätta är inte aktuellt längre

– Senast vi gjorde detta blev det mycket dyrt. Jaktvårdskretsarna tog betalt och inventeringen gick på flera hundra tusen kronor. Två nya familjegrupper identiferades då. Det blev två dyra lodjursfamiljer, säger Anita Bergstedt.

 

AKTUELLT

Tracker har fått svenska ägare

Åmotsfors (JJ) Finska hundpejlföretaget Tracker har fått svenska ägare och satsar nu hårt på att utveckla produkter och kundservice. Investmentbolaget Nalka har bildat koncernen Open Air Group som satsar på företag inom jaktsegmentet.

Annonser