Minskande antal pärlugglor i Västerbotten

VÄSTERBOTTEN(JJ). Under de senaste decennierna har antalet häckande pärlugglor minskat kraftigt i Västerbotten. Den troliga förklaringen är färre sorkar. Det här framgår av resultat från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i Umeå.

Genom att under våren besöka uppsatta pärluggleholkar i barrskogarna i Västerbottens inland så har forskare vid SLU kunnat räkna både fågelägg och ringmärka ungar. 
Resultaten från dessa undersökningar visar att antalet häckningar har minskat med mer än 75 procent sedan år 1980. 
– Pärlugglan lever nästan uteslutande på sork. Därför följer antalet pärlugglor tillgången på sork, som normalt varierar med många sorkar vart tredje eller fjärde år och få sorkar däremellan, säger Birger Hörnfeldt, professor vid SLU:s institution för vilt, fisk och miljö, i ett pressmeddelande.

Forskarna har även sett att det, trots god sorktillgång, nu är färre pärlugglor som häckar. 
– I år har vi exempelvis bra med sork i markerna, men ändå har vi bara häckning i nio procent av holkarna. Det kan jämföras med början på 1980-talet då andelen bebodda holkar var cirka 45 procent, säger Birger Hörnfeldt.

Man tror att det skett en generell nedgång i antalet sorkar på våren under de senaste trettio åren. Orsaken är troligen varmare vintrar och till viss del även den förändring i landskapet som skogsbruket orsakar. 
– Anledningen till att vi fortsätter driva det här projektet är inte bara för att vi vill följa pärlugglans förekomst i markerna. Pärlugglands beståndsutveckling visar också hur det kan gå för andra arter som är beroende av sork för sin överlevnad, säger Birger Hörnfeldt.

Om den hittills observerade minskningen fortsätter kan det bli så att pärlugglan kan bli föremål för rödlistning. 
Det här meddelar Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i ett pressmeddelande.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser