Minskande antal pärlugglor i Västerbotten

VÄSTERBOTTEN(JJ). Under de senaste decennierna har antalet häckande pärlugglor minskat kraftigt i Västerbotten. Den troliga förklaringen är färre sorkar. Det här framgår av resultat från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i Umeå.

Genom att under våren besöka uppsatta pärluggleholkar i barrskogarna i Västerbottens inland så har forskare vid SLU kunnat räkna både fågelägg och ringmärka ungar. 
Resultaten från dessa undersökningar visar att antalet häckningar har minskat med mer än 75 procent sedan år 1980. 
– Pärlugglan lever nästan uteslutande på sork. Därför följer antalet pärlugglor tillgången på sork, som normalt varierar med många sorkar vart tredje eller fjärde år och få sorkar däremellan, säger Birger Hörnfeldt, professor vid SLU:s institution för vilt, fisk och miljö, i ett pressmeddelande.

Forskarna har även sett att det, trots god sorktillgång, nu är färre pärlugglor som häckar. 
– I år har vi exempelvis bra med sork i markerna, men ändå har vi bara häckning i nio procent av holkarna. Det kan jämföras med början på 1980-talet då andelen bebodda holkar var cirka 45 procent, säger Birger Hörnfeldt.

Man tror att det skett en generell nedgång i antalet sorkar på våren under de senaste trettio åren. Orsaken är troligen varmare vintrar och till viss del även den förändring i landskapet som skogsbruket orsakar. 
– Anledningen till att vi fortsätter driva det här projektet är inte bara för att vi vill följa pärlugglans förekomst i markerna. Pärlugglands beståndsutveckling visar också hur det kan gå för andra arter som är beroende av sork för sin överlevnad, säger Birger Hörnfeldt.

Om den hittills observerade minskningen fortsätter kan det bli så att pärlugglan kan bli föremål för rödlistning. 
Det här meddelar Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i ett pressmeddelande.

0 kommentarer

AKTUELLT

Uppdaterad: Rialavarg påskjuten

Riala (JJ) Vid lunchtid idag avlossades skott mot den varg som det bedrivs skyddsjakt på i Rialaområdet norr om Stockholm. Eftersök har genomförts och vargen träffades inte.

Vill ha fler älgar

Betesskadorna minskar samtidigt som älgstammen ökar något i Värmland. För att få tillbaka en meningsfull jakt krävs ett bättre anpassat skogsbruk, en adaptiv vargförvaltning och mera älg i de värmländska skogarna, skriver Svenska Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser