Minskad jakttid för älg ifrågasätts

Lidköping (JJ) LRF och skogsägare kräver att beslutet att korta älgjakten i Västra Götaland med två månader ska rivas upp.

LRF och skogsintressenter är upprörda över förkortad äljaktstid i Västra Götaland.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat dra ned på antalet jaktdagar för vuxen älg i länet med 72 dagar för jaktåret 2015 och 2016. Jakten får pågå från 12 oktober till den 20 december 2015.

LRF Västra Götaland har tillsammans med Bergvik skog och Södra skogsägarna, begärt en omprövning av beslutet till länsstyrelsen, viltförvaltningsdelegationen och Naturvårdsverket.

– Älgbetesinventeringen 2014 och 2015 visar att skadebilden är fortsatt oacceptabelt hög. Länsstyrelsens beslut att dramatiskt minska jakttiden motverkar helt klart ambitionen att nå en balans mellan tillgängliga foderresurser och klövviltet, säger Mats Blomberg, näringspolitisk samordnare på Södra Skogsägarna till Nya Lidköpingstidningen.

AKTUELLT

Rackstadvarg fälld

Arvika (JJ) Flera hundar har attackerats av varg i Rackstadreviret, Värmland. I går sköts därför en varg i området eftersom länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på grund av incidenterna.

Ny fästingart funnen i Sverige

Kungsbacka (JJ) Varmare klimat för med sig nya arter norrut. Den brokiga hundfästingen har hittats både i Danmark och Sverige. Arten återfinns vanligen längre söderut i Europa.

Annonser