Minskad björntilldelning i Jämtland

Länsstyrelsen i Jämtland minskar årets björntilldelning med tio djur jämfört med föregående höst. Länsstyrelsen i Jämtland har beslutat moinska björntilldelningen från fjolårets tilldelning p å70 djur till 60 björnar i höst. Nytt för i år är att det är möjligt att bedriva licensjakt med hjälp av åtel, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Enligt beräkningar som baseras på jägarnas björnobservationer under första älgjaktsveckan har björnstammen i länet minskat stadigt sedan 2008. Länsstyrelsen bedömer därför att avskjutningen av björn bör minska något från 70 till 60 björnar för att balansera populationen på cirka 650 björnar vilket är det mål som Viltförvaltningsdelegationen beslutat om 2011.   

Det finns vissa områden i länet där det är nödvändigt att minska stammen på grund av de skador som björnarna orsakar rennäringen. Främst gäller det i de västra delarna av länet.   

Länsstyrelsen har därför valt att indela länet i norr och söder med en tilldelning på 30 björnar i respektive område. Inom de två områdena finns delområden som medför att minst 10 björnar inom respektive område ska fällas fjällnära.  

Licensjakten är en del i förvaltningen. Utöver den jakten är det viktigt att se till att det finns utrymme för en generös skyddsjakt när björnar orsakar skador.   

– Vi bedömer att vi är i närheten av förvaltningsmålet 650 björnar, men för att säkerställa en god regional förvaltning av länets björnpopulation är det av stor vikt att vi i länet kan genomföra en ny björnspillningsinventering med stöd från Naturvårdsverket, säger Mikael Wallén, vilthandläggare vid Länsstyrelsen Jämtlands län.  

Den senaste inventeringen genomfördes 2006 och ligger i dag tillsammans med jägarnas björnobservationer under första älgjaktsveckan, som grund för beräkningen av björnstammens storlek.

Jakten får bedrivas från och med den 21 augusti 2014 till och med den 15 oktober 2014 eller den tidigare tidpunkt då jakten i respektive område avlyses.

Område 1: söder om Europaväg 14 (E14).  Antal björnar: Högst 30 björnar får fällas varav högst 20 får fällas inom område 1b.  Område 2: norr om Europaväg 14 (E14).  Antal björnar: Högst 30 björnar får fällas varav högst 20 får fällas inom område 2b.  Områdesindelning

  Område 1a: Tännäs socken, Hede socken, Storsjö socken, del av Ovikens socken (väster om och inklusive Marntallsåsens naturreservat och väster om Dörrsån), del av Hallens och Marby socknar (väster om Dörrsån/Allvarsån-Dammån-Frossjöbäcken-Frossjön-Frossjöbodarna samt söder om vägen mellan Frossjöbodarna och Fångåmon), del av Mörsils och Mattmars socknar (söder om vägen mellan Fångåmon och Frossjöbodarna) samt de delar av Åre och Underåkers socknar som är belägna söder om Europaväg 14 (E14). 

 Område 1b: De delar av länet som är beläget söder om Europaväg 14 (E14) som inte ingår i område 1a  

Område 2a: Delar av Åre och Underåkers socknar (norr om Europaväg 14 (E14)), Kalls socken, Offerdals socken, Laxsjö socken, Hotagens socken samt Frostvikens socken  

Område 2b: De delar av länet som är beläget norr om Europaväg 14 (E14) som inte ingår i område 2a.

AKTUELLT

Jägare i stor insats mot barnsexhandel

Stockholm (JJ) Jägarkåren är stor och när den går samman händer det grejer. I just nu pågående kampanj Musikhjälpen har jägarnas insamlingsbössa redan dragit in mer än 100 000 kronor.

Ser en ljusnande framtid för jaktfrågor i EU

Kungsbacka (JJ) Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné, ser en ljusnande framtid för jaktfrågorna inom EU. Han tror att EU-politiker tagit lärdom av Storbritanniens utträde ur unionen. – Man inser nog att det inte går att plåga folk hur mycket som helst, säger Daniel Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Unga jägare får testa ny jakt

Örebro/Storuman (JJ) Unga jägare i Storuman och Örebro ges möjlighet att testa olika sorters jakt. Det är Jägareförbundet som ordnar så att de får jaga på nya marker.

Annonser