Minkjakt ger fler sjöfåglar

Nyttan av predatorjakt är allt mer tydlig. Forststyrelsen i Åbolands skärgård har just avslutat ett projekt som visar att färre minkar ger mer sjöfågel.

Effektiv minkjakt ökar de häckande skärgårdsfåglarnas antal. Det visar ett projekt som genomförts av Forstyrelsen i Åbolands skärgård, rapporterar Ålands radio.

På Åland har landskapsregeringen nu inte några planer på att intensifiera jakten på mink. Men jaktförvaltare Marcus Nordberg anser att en sådan jakt skulle ha en positiv inverkan på det åländska beståndet av häckande skärgårdsfåglar.  

– Minken är en främmande art i vår fauna som ställer till stor skada, och en ökad jakt skulle absolut ha en positiv inverkan, säger Marcus Nordberg, till Ålands Radio.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser