Ministerium i Finland vill fälla fler björnar

FINLAND(JJ). Jord- och skogsbruksministeriet i Finland vill att det ska få fällas fler björnar under den kommande jaktäsongen som börjar i augusti. Förslaget motiveras med att björnstammen ökat märkbart.

Ministeriet föreslår att det ska få fällas högst 178 björnar under jaktsäsongen, en ökning med 39 björnar jämfört med föregående jaktsäsong. 

Uppgifter från vilt- och fiskeriforskningsinstitutet visar att det i dag finns omkring 1515-1635 björnar i landet, förra året fanns det cirka 1170-1300 björnar. 
–Björnstammen har säkert vuxit men man har också blivit bättre på att uppskatta antalet björnar på basen av iakttagelser, säger överinspektör Janne Pitkänen på jord- och skogsbruksministeriet, till Hufvudstadsbladet.

Nu ska ministeriet skicka förslaget på en remissrunda. Jaktlicenserna beviljas av jaktvårdsföreninganrna. 

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet uppskattar att det kommer att finnas omkring 200-240 vargar till hösten. Ministeriet förslag är att det ska få fällas högst 22 vargar – 13 av dem ska då fällas i norra delen av landet, sex i östra delen och tre i västra delen. 

När det gäller lodjur vill ministeriet inte att det ska få skjutas men än ett par tiotals lodjur. Licenserna skulle bara beviljas i speciella fall i syfte att förhindra betydande skador. 

Dessutom föreslår ministeriet jakt på högst 30 östersjövikare i Bottenviken, samt att det får fällas högst 1050 gråsälar. 
Det här rapporterar Hufvudstadsbladet.

AKTUELLT

Webbradio: Han vill ha bort de svenska vildsvinen

Västra Götaland (JJ) Lantbrukaren Lennart Bogren vill ha bort vildsvinen från Sverige. – Vi markägare borde vara så förståndiga att vi förser Jesse James, Billy the kid och bröderna Dalton med fri ammunition – gör rent! säger Lennart Bogren i Jaktjournalens webbradio.

Debatt: Det kokar i Kiruna

Norrbotten (JJ) Det är trist att tvingas konstatera att debatten om samebyarnas rättigheter i fjällen påminner om invandrarfrågan för några år sedan. Då rådde närmast åsiktsdiktatur. Den som hade kritiska synpunkter på hur invandringen sköttes stämplades som rasist. Idag hamnar rasiststämpeln på den som ifrågasätter det rimliga i att samebyarna ensamma ska bestämma över jakt och fiske i fjällvärlden.

Annonser