Ministerium i Finland vill fälla fler björnar

FINLAND(JJ). Jord- och skogsbruksministeriet i Finland vill att det ska få fällas fler björnar under den kommande jaktäsongen som börjar i augusti. Förslaget motiveras med att björnstammen ökat märkbart.

Ministeriet föreslår att det ska få fällas högst 178 björnar under jaktsäsongen, en ökning med 39 björnar jämfört med föregående jaktsäsong. 

Uppgifter från vilt- och fiskeriforskningsinstitutet visar att det i dag finns omkring 1515-1635 björnar i landet, förra året fanns det cirka 1170-1300 björnar. 
–Björnstammen har säkert vuxit men man har också blivit bättre på att uppskatta antalet björnar på basen av iakttagelser, säger överinspektör Janne Pitkänen på jord- och skogsbruksministeriet, till Hufvudstadsbladet.

Nu ska ministeriet skicka förslaget på en remissrunda. Jaktlicenserna beviljas av jaktvårdsföreninganrna. 

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet uppskattar att det kommer att finnas omkring 200-240 vargar till hösten. Ministeriet förslag är att det ska få fällas högst 22 vargar – 13 av dem ska då fällas i norra delen av landet, sex i östra delen och tre i västra delen. 

När det gäller lodjur vill ministeriet inte att det ska få skjutas men än ett par tiotals lodjur. Licenserna skulle bara beviljas i speciella fall i syfte att förhindra betydande skador. 

Dessutom föreslår ministeriet jakt på högst 30 östersjövikare i Bottenviken, samt att det får fällas högst 1050 gråsälar. 
Det här rapporterar Hufvudstadsbladet.

0 kommentarer

AKTUELLT

Vill ha fler älgar

Betesskadorna minskar samtidigt som älgstammen ökar något i Värmland. För att få tillbaka en meningsfull jakt krävs ett bättre anpassat skogsbruk, en adaptiv vargförvaltning och mera älg i de värmländska skogarna, skriver Svenska Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser