Miljöministern möter drabbade djurägare!

Nu på torsdag, den 10 mars, bjuder LRF in miljöminister Andreas Carlgren till ett möte med djurägare vars får, kor och hundar blivit rovdjursdödade.

Mötet sker i Vildmarksgalleriet i Ockelbo där också bland andra LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson och Jägareförbundets förbundsordförande Thorsten Mörner kommer att delta.

Efter mötet inbjuds media att ställa frågor till deltagarna.

Rovdjurspolitiken berör de flesta människor och olika intressen måste tas tillvara. Men skapar besluten om licensjakt på varg och lodjur förtroende för den rovdjurspolitik som förs? På vilket sätt kompenseras de som drabbas av skador orsakade av varg och lodjur? Vad känner de djurägare som förlorat sina får, kor och hundar? Tid: Torsdagen den 10 mars, klockan 17.40 -18.00.
Plats: Vildmarsgalleriet i Ockelbo.

Medverkande vid frågestunden:
Andreas Carlgren, miljöminister
Lars-Göran Pettersson, förbundsordförande LRF
Jan Thorén, ordförande LRF Gävleborg
Thorsten Mörner, förbundsordförande Jägareförbundet
Karl-Evert Hellsén, ordförande Jägareförbundet Gävleborg
Anna-Lena Erstadius, fd fäbodbrukare som förlorat kor
Lasse Gustafsson, jägare som mist sin hund

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser