Miljöministern möter drabbade djurägare!

Nu på torsdag, den 10 mars, bjuder LRF in miljöminister Andreas Carlgren till ett möte med djurägare vars får, kor och hundar blivit rovdjursdödade.

Mötet sker i Vildmarksgalleriet i Ockelbo där också bland andra LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson och Jägareförbundets förbundsordförande Thorsten Mörner kommer att delta.

Efter mötet inbjuds media att ställa frågor till deltagarna.

Rovdjurspolitiken berör de flesta människor och olika intressen måste tas tillvara. Men skapar besluten om licensjakt på varg och lodjur förtroende för den rovdjurspolitik som förs? På vilket sätt kompenseras de som drabbas av skador orsakade av varg och lodjur? Vad känner de djurägare som förlorat sina får, kor och hundar? Tid: Torsdagen den 10 mars, klockan 17.40 -18.00.
Plats: Vildmarsgalleriet i Ockelbo.

Medverkande vid frågestunden:
Andreas Carlgren, miljöminister
Lars-Göran Pettersson, förbundsordförande LRF
Jan Thorén, ordförande LRF Gävleborg
Thorsten Mörner, förbundsordförande Jägareförbundet
Karl-Evert Hellsén, ordförande Jägareförbundet Gävleborg
Anna-Lena Erstadius, fd fäbodbrukare som förlorat kor
Lasse Gustafsson, jägare som mist sin hund

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser