Miljöminister Andreas Carlgren förtydligar synen på vargjakt!

Med anledning av en rad felaktiga påsåenden i storstadspressen har nu miljöminister Andreas Carlgren gjort ett förtydligande av regeringens syn på vargförvaltningen och vargjakten.

Jag har aldrig påstått att vargjakten enskilt är till för att göra vargarna genetiskt friskare. Rovdjurspolitiken är en helhet som inkluderar både jakt och inflyttning av nya vargar österifrån, skriver miljöminister Andreas Carlgren (C).

Tvärtemot vad Sydsvenskan påstår i en ledare (28.1) är jag helt överens med forskarna:
Med en isolerad vargstam, som är mer inavlad än om helsyskon skaffar avkomma, hotas framtiden för den svenska vargen.

För första gången sätter vi därför nu mål och vidtar aktiva åtgärder för att rädda vargen. Tjugo vargar som är opåverkade av inavel skall tillföras den svenska vargstammen under en femårsperiod.

Naturlig invandring underlättas genom att invandrade vargar fredas inom renbetesområdet. Flytt av varg förbereds, liksom – om det skulle behövas – inflyttning av varg österifrån.

Regeringens politik bygger på en rad forskarrapporter, bland annat av de forskare som Sydsvenskan hänvisar till.
Forskarna har pekat på att stammen hotas av att den är så isolerad, men även på behovet av acceptans.

För att vi skall utveckla en livskraftig vargstam krävs acceptans bland boende i vargtäta områden. En förutsättning är att beslut fattas nära dem som berörs. En annan att den tidigare okontrollerade tillväxten begränsas genom varsam och strikt reglerad licensjakt.

Sydsvenskan upprepar det felaktiga påståendet att jag sagt att jakten enskilt är till för att göra vargarna genetiskt friskare.

Det har jag aldrig påstått, och ingen har heller kunnat visa på något sådant uttalande. Men den skrönan sprids.
Jag har varit noga med att understryka att rovdjurspolitiken är en helhet: med jakt, med åtgärder för att stärka genetiken genom nya vargar och genom att flytta besluten närmare folk som är berörda.

Sydsvenskan återupprepar också det snedvridna resonemanget kring hur sjuka eller friska vargarna är.

Forskarna är eniga – inte minst de som skrev på DN Debatt (28.1) – om att stammen är svårt inavlad.
Detta yttrar sig dels i form av minskad reproduktionsförmåga, dels i vissa fall – mellan var tionde och var 25:e varg enligt forskarrapporter – i direkt sjuka organ eller ryggskador.

Men statusen på de nu skjutna vargarna är inte fastställd förrän alla analyser är gjorda, inklusive DNA. Detta har det helt bortsetts ifrån.

De som kritiserar rovdjurspolitiken står utan svar på frågan hur vargstammen skall bli livskraftig.

Därmed lämnas läsarna utan svar på den fråga som är helt avgörande för oss som vill ha vargar i våra svenska skogar i framtiden. ANDREAS CARLGREN

1 kommentar

  • Dvärgband maskens spridare
    Det ska bli intressant och höra vad vargens vänner säger när dvärgband masken kommer hit. Det är vargen som är huvudvärd,se vilka problem de har i Finland. Då är det slut med att gå i skogen för oss alla

AKTUELLT

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser