Miljöminister Andreas Carlgren förtydligar synen på vargjakt!

Med anledning av en rad felaktiga påsåenden i storstadspressen har nu miljöminister Andreas Carlgren gjort ett förtydligande av regeringens syn på vargförvaltningen och vargjakten.

Jag har aldrig påstått att vargjakten enskilt är till för att göra vargarna genetiskt friskare. Rovdjurspolitiken är en helhet som inkluderar både jakt och inflyttning av nya vargar österifrån, skriver miljöminister Andreas Carlgren (C).

Tvärtemot vad Sydsvenskan påstår i en ledare (28.1) är jag helt överens med forskarna:
Med en isolerad vargstam, som är mer inavlad än om helsyskon skaffar avkomma, hotas framtiden för den svenska vargen.

För första gången sätter vi därför nu mål och vidtar aktiva åtgärder för att rädda vargen. Tjugo vargar som är opåverkade av inavel skall tillföras den svenska vargstammen under en femårsperiod.

Naturlig invandring underlättas genom att invandrade vargar fredas inom renbetesområdet. Flytt av varg förbereds, liksom – om det skulle behövas – inflyttning av varg österifrån.

Regeringens politik bygger på en rad forskarrapporter, bland annat av de forskare som Sydsvenskan hänvisar till.
Forskarna har pekat på att stammen hotas av att den är så isolerad, men även på behovet av acceptans.

För att vi skall utveckla en livskraftig vargstam krävs acceptans bland boende i vargtäta områden. En förutsättning är att beslut fattas nära dem som berörs. En annan att den tidigare okontrollerade tillväxten begränsas genom varsam och strikt reglerad licensjakt.

Sydsvenskan upprepar det felaktiga påståendet att jag sagt att jakten enskilt är till för att göra vargarna genetiskt friskare.

Det har jag aldrig påstått, och ingen har heller kunnat visa på något sådant uttalande. Men den skrönan sprids.
Jag har varit noga med att understryka att rovdjurspolitiken är en helhet: med jakt, med åtgärder för att stärka genetiken genom nya vargar och genom att flytta besluten närmare folk som är berörda.

Sydsvenskan återupprepar också det snedvridna resonemanget kring hur sjuka eller friska vargarna är.

Forskarna är eniga – inte minst de som skrev på DN Debatt (28.1) – om att stammen är svårt inavlad.
Detta yttrar sig dels i form av minskad reproduktionsförmåga, dels i vissa fall – mellan var tionde och var 25:e varg enligt forskarrapporter – i direkt sjuka organ eller ryggskador.

Men statusen på de nu skjutna vargarna är inte fastställd förrän alla analyser är gjorda, inklusive DNA. Detta har det helt bortsetts ifrån.

De som kritiserar rovdjurspolitiken står utan svar på frågan hur vargstammen skall bli livskraftig.

Därmed lämnas läsarna utan svar på den fråga som är helt avgörande för oss som vill ha vargar i våra svenska skogar i framtiden. ANDREAS CARLGREN

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser