Märkt vargtik försvårar jakten i Grangärde

Grangärde (JJ) Skyddsjakten i Grangärde, två mil norr om Ludvika, har inte nått några framgångar sedan den startade i måndags. Nu har dessutom en märkt vargtik från Kynnereviret, vid norska gränsen, vandrat in i området.

Vargtiken från Kynnereviret försvårar jakten ytterligare menar rovdjursansvarig Fredrik Perols i Grangärdes jaktvårdskrets.

– Tiken är märkt och får absolut inte skjutas, därför är länsstyrelsen nu orolig så att inte fel varg avlivas.

Grangärdesvargen har observerats ett par gånger under veckan men bara inom det såkallade område två.

– Vi får inte börja jaga i område två vilket är frustrerande när vi har observationer därifrån. Det gäller verkligen att vara beredd så fort en observation inom område ett kommer. 

Jakten fortsätter under veckan.

AKTUELLT

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser