Markägare får fälla fler dovhjortar

Åstorp (JJ) En markägare i Åstorps kommun får tillstånd av Länsstyrelsen i Skåne att till och med den 29 februari 2016 ytterligare ett antal dovvilt på sina ägor. Markägaren har sedan tidigare Länsstyrelsens tillstånd att bedriva skyddsjakt på dovhjort på sin fastighet.

En markägare i Åstorp har fått länsstyrelsens tillstånda att skyddsjaga dovhjort på sina markerö (Foto: iStock)

Totalt får markägaren fälla tio kalvar, fem icke kalvförande hindar och en så kallad spets som befinner sig i eller vid oskördad gröda på fastigheten.

Samtidigt medger Länsstyrelsen undantag från förbudet att hålla lös hund. Undantaget gäller vid skrämsel av dovvilt med hjälp av hund på aktuell fastighet.

Detta förfaringssätt ska sedan upprepas om djuren återkommer. Bara djur som orsakar skada omfattas av skyddsjaktsbeslutet.

AKTUELLT

Rackstadvarg fälld

Arvika (JJ) Flera hundar har attackerats av varg i Rackstadreviret, Värmland. I går sköts därför en varg i området eftersom länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på grund av incidenterna.

Ny fästingart funnen i Sverige

Kungsbacka (JJ) Varmare klimat för med sig nya arter norrut. Den brokiga hundfästingen har hittats både i Danmark och Sverige. Arten återfinns vanligen längre söderut i Europa.

Annonser