Mårdhundsinvasion befaras i Skåne!

Mårdhunden sprider sig kraftigt i Skåne och nu satsar länsstyrelsen i Skåne på åtelkameror för att bevaka Öresundskusten mot de ovälkomna invandrarna.

Bevakningen sker vid Brofästet till Öresundsbron och i Helsingborg och kamerorna ska locka till sig mårdhundarna med doftämnen. GA_googleFillSlot(”SDS_Artikel”); Mårdhunden beskrivs närmast som en ekologisk mardröm. Den förökar sig raskt, behöver inte särskilt stora revir och kan äta rent på både grodor och mark­levande fåglar. Den kan dessutom bära på flera sjukdomar där särskilt dvärgbandmasken är riktigt otäck. – I Tyskland håller dvärgbandmasken på att ändra människors förhållande till naturen, säger Nils Carlsson, på länsstyrelsen i Skåne till Sydsvenskan. De uppmanas att inte längre plocka bär och många låter därför bli att gå ut i skogen. Anledningen är att parasiten sprids med djurens avföring som mycket väl kan hamna i blåbärs- eller lingonriset. Länsstyrelsen ska låta sätta upp femton rörelsekänsliga kameror vid Brofästet söder om Malmö och vid lämpliga platser längs Helsingborgs stränder. – Om en mårdhund dyker upp på bild sätter vi ut fällor i området, säger Nils Carlsson. Om en mårdhund fångas kommer den att avmaskas, kastreras och förses med gps-sändare vilket innebär att den därefter spåras med satellit. Den norrländska erfarenheten har visat att mårdhunden sedan sätter sig i rörelse till dess att den hittar artfränder. Då är det dags för jägarna att träda in. Sverige, Danmark och Finland har sedan september månad ett formellt samarbete för att utrota det oönskade djuret. I Danmark har nyligen en plan tagits fram som är tänkt att träda i kraft i slutet av månaden. Även EU är inblandat och sponsrar projektet med 50 miljoner kronor. I Danmark har tills bara för någon vecka sedan alla verifierade fynd av mårdhund registrerats på Jylland. Då fångades ett första exemplar på Fyn och utrustades med gps-sändare. I Skåne har länsstyrelsen på senare tid fått in fyrtiotalet tips om påträffade, döda mårdhundar. – I samtliga fall har det dock rört sig om katter eller grävlingar, säger rovdjurshandläggare Nils Carlsson.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser