Mårdhundsinvasion befaras i Skåne!

Mårdhunden sprider sig kraftigt i Skåne och nu satsar länsstyrelsen i Skåne på åtelkameror för att bevaka Öresundskusten mot de ovälkomna invandrarna.

Bevakningen sker vid Brofästet till Öresundsbron och i Helsingborg och kamerorna ska locka till sig mårdhundarna med doftämnen. GA_googleFillSlot(”SDS_Artikel”); Mårdhunden beskrivs närmast som en ekologisk mardröm. Den förökar sig raskt, behöver inte särskilt stora revir och kan äta rent på både grodor och mark­levande fåglar. Den kan dessutom bära på flera sjukdomar där särskilt dvärgbandmasken är riktigt otäck. – I Tyskland håller dvärgbandmasken på att ändra människors förhållande till naturen, säger Nils Carlsson, på länsstyrelsen i Skåne till Sydsvenskan. De uppmanas att inte längre plocka bär och många låter därför bli att gå ut i skogen. Anledningen är att parasiten sprids med djurens avföring som mycket väl kan hamna i blåbärs- eller lingonriset. Länsstyrelsen ska låta sätta upp femton rörelsekänsliga kameror vid Brofästet söder om Malmö och vid lämpliga platser längs Helsingborgs stränder. – Om en mårdhund dyker upp på bild sätter vi ut fällor i området, säger Nils Carlsson. Om en mårdhund fångas kommer den att avmaskas, kastreras och förses med gps-sändare vilket innebär att den därefter spåras med satellit. Den norrländska erfarenheten har visat att mårdhunden sedan sätter sig i rörelse till dess att den hittar artfränder. Då är det dags för jägarna att träda in. Sverige, Danmark och Finland har sedan september månad ett formellt samarbete för att utrota det oönskade djuret. I Danmark har nyligen en plan tagits fram som är tänkt att träda i kraft i slutet av månaden. Även EU är inblandat och sponsrar projektet med 50 miljoner kronor. I Danmark har tills bara för någon vecka sedan alla verifierade fynd av mårdhund registrerats på Jylland. Då fångades ett första exemplar på Fyn och utrustades med gps-sändare. I Skåne har länsstyrelsen på senare tid fått in fyrtiotalet tips om påträffade, döda mårdhundar. – I samtliga fall har det dock rört sig om katter eller grävlingar, säger rovdjurshandläggare Nils Carlsson.

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser