Många andungar överlever i fiskfria vatten

När simänder ska häcka bör de välja ett vatten som inte innehåller fisk, som konkurrerar med de nykläckta andungarna om proteinrika insekter, skriver Lisa Dessborn i sin doktorsavhandling från SLU i samarbete med Högskolan i Kristianstad.

Vuxna änder och ungar saknar dessutom förmåga att känna igen och skydda sig mot rovfiskar som gädda. För att änderna ska reproducera sig bra är det därför viktigt att inte plantera ut fisk och änder i samma vatten.

Andungar är beroende av proteinrik mat de första två veckorna, och därför är insekter och andra ryggradslösa djur en viktig del av dieten. Förekomsten av fisk kan påverka mängden insekter negativt och därmed påverka andungarnas överlevnadsmöjligheter. Miljöstrateg Lisa Dessborn har i sitt doktorsarbete vid SLU och Högskolan i Kristianstad undersökt effekten av fisk på häckande änder.

Andungarna har ett stort energibehov och dödligheten är ofta hög, bland annat på grund av näringsbrist. I sjöar utan fisk observerade Lisa Dessborn att inte bara andungarnas överlevnad var bättre, utan också att antalet andpar innan kullarna hade kläckts var större än vid sjöar med fisk. Detta tyder på att häckande änder aktivt undviker sjöar med fisk.

De flesta av de undersökta sjöarna hyste flera fiskarter, även rovfiskar som gädda. Att gädda tog andungar som rov kunde därför inte uteslutas. För att isolera sådana effekter sattes gädda ut i två fiskfria sjöar. Det blev ingen reducering av par under äggläggningsperioden, men däremot observerades en kraftig reduktion av kullar och andungar.

Ändernas observerade oförmåga att identifiera och undvika gädda är intressant, eftersom det har en tydlig effekt på häckningsframgången. Nykläckta andungar visade sig inte heller kunna känna igen, undvika och reagera på gädda.

– Om man vill upprätthålla en hög reproduktion av änder visar mina resultat tydligt att fiskfria vatten behövs, säger Lisa Dessborn. Den negativa effekten av fisk på häckande änder är påtaglig och änderna tycks inte kunna undvika sjöar med rovfisk..

Många sjöar i Sverige och Finland hade varit utan fisk om inte människan hade planterat ut dem. Även änder sätts ut för att öka jaktbeståndet.

– Det kan därför vara bra att koncentrera andutsättningarna till sjöar utan fisk, och framför allt att undvika att sätta ut fisk och änder i samma sjö, säger Lisa Dessborn.

0 kommentarer

AKTUELLT

Vill ha fler älgar

Betesskadorna minskar samtidigt som älgstammen ökar något i Värmland. För att få tillbaka en meningsfull jakt krävs ett bättre anpassat skogsbruk, en adaptiv vargförvaltning och mera älg i de värmländska skogarna, skriver Svenska Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser