Många andungar överlever i fiskfria vatten

När simänder ska häcka bör de välja ett vatten som inte innehåller fisk, som konkurrerar med de nykläckta andungarna om proteinrika insekter, skriver Lisa Dessborn i sin doktorsavhandling från SLU i samarbete med Högskolan i Kristianstad.

Vuxna änder och ungar saknar dessutom förmåga att känna igen och skydda sig mot rovfiskar som gädda. För att änderna ska reproducera sig bra är det därför viktigt att inte plantera ut fisk och änder i samma vatten.

Andungar är beroende av proteinrik mat de första två veckorna, och därför är insekter och andra ryggradslösa djur en viktig del av dieten. Förekomsten av fisk kan påverka mängden insekter negativt och därmed påverka andungarnas överlevnadsmöjligheter. Miljöstrateg Lisa Dessborn har i sitt doktorsarbete vid SLU och Högskolan i Kristianstad undersökt effekten av fisk på häckande änder.

Andungarna har ett stort energibehov och dödligheten är ofta hög, bland annat på grund av näringsbrist. I sjöar utan fisk observerade Lisa Dessborn att inte bara andungarnas överlevnad var bättre, utan också att antalet andpar innan kullarna hade kläckts var större än vid sjöar med fisk. Detta tyder på att häckande änder aktivt undviker sjöar med fisk.

De flesta av de undersökta sjöarna hyste flera fiskarter, även rovfiskar som gädda. Att gädda tog andungar som rov kunde därför inte uteslutas. För att isolera sådana effekter sattes gädda ut i två fiskfria sjöar. Det blev ingen reducering av par under äggläggningsperioden, men däremot observerades en kraftig reduktion av kullar och andungar.

Ändernas observerade oförmåga att identifiera och undvika gädda är intressant, eftersom det har en tydlig effekt på häckningsframgången. Nykläckta andungar visade sig inte heller kunna känna igen, undvika och reagera på gädda.

– Om man vill upprätthålla en hög reproduktion av änder visar mina resultat tydligt att fiskfria vatten behövs, säger Lisa Dessborn. Den negativa effekten av fisk på häckande änder är påtaglig och änderna tycks inte kunna undvika sjöar med rovfisk..

Många sjöar i Sverige och Finland hade varit utan fisk om inte människan hade planterat ut dem. Även änder sätts ut för att öka jaktbeståndet.

– Det kan därför vara bra att koncentrera andutsättningarna till sjöar utan fisk, och framför allt att undvika att sätta ut fisk och änder i samma sjö, säger Lisa Dessborn.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser