M: Förenkla för laglydiga vapenägare!

Kungsbacka (JJ) Det borde vara möjligt för jägare och sportskyttar att äga fler vapen än i dag. Det skriver moderaternas landsbygdspolitiske talesperson, Sten Bergheden, och moderate riksdagsmannen John Widegren i den här debattartikeln.

Moderaterna John Widegren och Sten Bergheden vill förenkla för legala vapenägare. Foto: Riksdagen och Istock

Långa handläggningstider, omfattade ansökningsprocesser och krångliga särregleringar försvårar för Sveriges laglydiga vapenägare. Det vill vi moderater ändra på. Vi föreslår därför en rad reformer som kommer underlätta för jägare och sportskyttar.

Sverige har bland de hårdaste kraven i Europa vad gäller utbildning, förvaring och lämplighet för att få äga vapen för jakt eller sportskytte. En vapenägare som begår någon form av brott riskerar att förlora sina vapen och licenser omedelbart. Svenska vapenägare kontrolleras hårt, vilket är bra.

Ansvarsfulla vapenägare

I dag finns det ungefär 700 000 vapenägare i Sverige. Trots att vapenägandet är relativt utbrett är det ytterst ovanligt att legala vapen används vid brott. I stället används insmugglade illegala vapen. Det visar att Sveriges jägare, sportskyttar och vapensamlare är ansvarsfulla och respekterar regelverken.

De illegala vapnen måste bekämpas för att knäcka den organiserade brottsligheten, men detta får inte drabba de laglydiga vapenägarna.

För Sveriges vapenägare är långa handläggningstider, omfattade ansökningsprocesser och krångliga särregleringar ett stort problem. Jägare och sportskyttar ska inte drabbas av att illegala vapen används för brottslig verksamhet.

Vill förenkla

Moderaterna vill förenkla regelverken för laglydiga vapenägare. Därför presenterar vi nu två förslag som syftar till att underlätta för landets jägare, sportskyttar och vapensamlare.

1) I dag är tillståndsprocessen för vapenägare alltför krånglig. Därför vill vi se över det samlade regelverket för tillståndsgivning och innehav av legala vapen och vapendelar för att skapa nya regler som underlättar för jägare och sportskyttar.

2) Det borde vara möjligt för jägare och sportskyttar att äga fler vapen än i dag. Till exempel finns det behov för jägare som jagar alltifrån fågel till älg och björn att använda olika sorters vapen. Liknande behov finns för sportskyttar som tävlar i olika grenar. Vi vill därför se över möjligheten att tillåta personer att inneha fler vapen för jakt och sportskytte.

Med dessa förslag som utgångspunkt kommer Moderaterna jobba för att underlätta för landets jägare och sportskyttar. Straffen för innehav av illegala vapen ska skärpas, men laglydiga vapenägare ska inte drabbas av onödiga pålagor.

Sten Bergheden (M)
Landsbygdspolitisk talesperson
John Widegren (M)
Riksdagsledamot Östergötlands län

AKTUELLT

Hur stoppas aktivister som saboterar vargjakt?

Västmanland (JJ) Aktivister stör vargjakten i Kölstareviret i Västmanland. – Det är märkligt att polisen inte agerar, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen i Jaktjournalens webbradio. Men polisen meddelar att utredning pågår.

Evalds företag ruinerades av Naturvårdsverket – nu stämmer han staten

Evald Hellgren bedrev en blomstrande näringsverksamhet i Örträsk i Västerbotten när Naturvårdsverket felaktigt drog in tillståndet för hans populära vildsvinsfälla Sinkabirum. Två år senare fick han rätt i kammarrätten, som konstaterade att Naturvårdsverket överhuvudtaget ”inte haft fog för sitt beslut” – men då hade hans firma ruinerats. Evald vände sig till Justitiekanslern för att få ersättning för sina förluster men fick avslag med motiveringen att Naturvårdsverkets fel inte varit tillräckligt ”uppenbart”. Nu stämmer Evald Hellgren staten med hjälp av Centrum för rättvisa.

Annonser