Lyckad älgjakt i Värmland

- Vi har haft fina jaktdagar, efter tre dagar hade vi skjutit fullt, säger jaktledaren Anders Ericsson, Västra Fågelviks VVO Området omfattar omkring 6 000 hektar jaktmark. I år var tilldelningen 10 vuxna djur och 10 kalvar, 110 personer deltog i jakten.

– Utan mina fem biträdande jaktledare hade det inte fungerat, de är guld värda, säger Jakltledaren Anders Ericsson

Det jagas på tre ställen samtidigt i området, med många personer i rörelse. Två jaktlag har jagat med hund och ett med folkdrev.

Tilldelningen i år var 20 djur, varav 10 vuxna och 10 kalvar. Efter tre dagar hade man skjutit färdigt kvoten. Första dagen fällde jaktlaget sju älgar, andra sju älgar och den tredje dagen sex älgar.

– I vår blir det ny inventering av områdets tilldelning och nästa år startar en ny 3-årsperiod. Tilldelningen har sjunkit med någon älg för varje år, men vi får se vart det landar efter inventeringen. Summerar vi årets jakt så är vi mycket nöjda, säger Anders Ericsson, till Nya Wermlandstidningen.

AKTUELLT

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser