Lövblås effektivt mot mink

Norra Bohuslän (JJ) Trots att det finns ett förbud mot att använda motordrivna anordningar i samband med jakt får jägare i Kosterhavets jaktvårdsförening använda lövblås i samband med minkjakt.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har gett ett jaktlag tillstånd att använda lövblås i samband med minkjakt. (Foto:iStock)

Eftersom mink inte är ett naturligt inslag i den svenska faunan, utan är ett resultat av att djur har rymt eller släppts ut från farmar, ser länsstyrelsen i västra Götaland skäl att bevilja undantag från förbudet.

Mink utgör ett hot mot fågellivet men gömmer sig ofta där de är omöjliga att komma åt och i nationalparken är det förbjudet att omlagra stenar. Genom att blåsa in luft i gryten kommer de oftast ut, vilket gör dem lättare att skjuta.

Enligt det senaste avtalet om jakträttsupplåtelse mellan länsstyrelsen och föreningen får skyddsjakt på mink ske i hela Kosterhavets nationalpark, som berör kommunerna Tanum och Strömstad, med undantag för ön Käbblingarna med intilliggande öar och skär, rapporterar Strömstads Tidning.

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser