Lodjursjaktsföreskrifter spikade

Kungsbacka (JJ) Nu är de ändrade föreskrifterna för länsstyrelsens beslut om licensjakt på lodjur klara. De ändrade föreskrifterna är ytterligare ett led i regionaliseringen av rovdjursförvaltningen, i linje med riksdagens beslut i december 2013. Föreskrifterna börjar gälla från den 7 november 2014, meddelar Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Nu har Naturvårdsverket spikat föreskrifterna kring licensjakten på lodjur. Foto: Per Jonson
Föreskrifterna för länsstyrelsens beslut om licensjakt på lodjur har setts över och anpassats till en regional förvaltning. Om vissa förutsättningar är uppfyllda kan Naturvårdsverket delegera rätten att fatta beslut om licensjakt på lodjur till länsstyrelsen. Föreskrifterna för licensjakt på lodjur sätter ramarna för de beslut länsstyrelserna då får fatta, till exempel när det gäller jakttid, vilka djur som får fällas, jaktledarens ansvar och användning av fångstredskap under licensjakten.

– Föreskrifterna är ett steg på vägen mot en regionalisering av rovdjursförvaltningen. Vi behöver också få fastställda inventeringsresultat för lodjur, fastställda miniminivåer och förvaltningsplanen på plats för att därefter ta ställning till frågan om delegation av rätten att fatta beslut om licensjakt på lodjur till de län som uppfyller kriterierna, säger Hanna Ek jurist på Naturvårdsverket.

För att en delegering av rätten att fatta beslut om licensjakt ska kunna ske behövs fastställda miniminivåer för lodjur i förvaltningsområdet och att antalet föryngringar ska överstiga miniminivån. En föryngring är en lodjurshona som har unge eller ungar under inventeringsperioden.
Naturvårdsverket arbetar för en adaptiv rovdjursförvaltning där åtgärder och beslut bygger på att vi löpande får mer kunskap. Det gör att kvalitetssäkrade inventeringsresultat är ett viktigt underlag i processen fram till ett delegeringsbeslut.

– Vi arbetar just nu med att sammanställa vinterns inventeringsresultat för lodjur. Redan förra året hade vi en nedgång av lodjursstammen. De preliminära resultaten visar på att nedgången fortsätter. Det har bland annat betydelse för möjligheten till jakt, säger Magnus Kristoffersson handläggare för övervakning och inventering på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket planerar att fastställa årets inventeringsresultat för lodjur under första halvan av november.

AKTUELLT

Ser en ljusnande framtid för jaktfrågor i EU

Kungsbacka (JJ) Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné, ser en ljusnande framtid för jaktfrågorna inom EU. Han tror att EU-politiker tagit lärdom av Storbritanniens utträde ur unionen. – Man inser nog att det inte går att plåga folk hur mycket som helst, säger Daniel Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Unga jägare får testa ny jakt

Örebro/Storuman (JJ) Unga jägare i Storuman och Örebro ges möjlighet att testa olika sorters jakt. Det är Jägareförbundet som ordnar så att de får jaga på nya marker.

Bjud på Mannerströms kryddiga vildsvinsskinka

Kungsbacka (JJ) Mästerkocken Leif Mannerström bjuder nu i juletider Jaktjournalens läsare på ett härligt vildsvinsskinkerecept. Det är vilt, kryddigt och doftar jul. Överraska släkten och sätt lite guldkant på årets julbord.

Delade meningar om antal lodjur i Blekinge

Blekinge (JJ) Länsstyrelsen uppskattar att det finns mellan 15 och 20 lodjur i Blekinge län. Jägarnas Riksförbund tror att det är en kraftig underskattning och vill ha jakt på 30 lodjur i vinter.

Annonser