Lodjursinventering i Uppsala län

UPPSALA LÄN(JJ). I helgen genomförs en lodjursinventering i Uppsala län. För att det ska kunna bli fråga om någon jakt ska det finnas fler än 23 familjegrupper i länet.

Johan Månsson, rovdjursansvarig på länsstyrelsen, tror att länet kanske har den tätaste stammen i hela landet.
– Nu borde vi nog nå gränsen för hur många lodjur det kan finnas, säger Johan Månsson till Uppsala Nya Tidning.

Naturvårdsverket vill få ett bättre underlag på hur stor stammen är i hela landet för att kunna ta ett beslut om det antal djur som får fällas under årets jakt.  
Egentligen skulle beslut om jakten i år tagits mer lokalt, men brister i förra årets inventering har medfört att Naturvårdsverket hittills inte tagit något delegeringsbeslut. 
Det här rapporterar Uppsala Nya Tidning.

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser